Kule 2
42-110 Popów

Tel.: 34 310 40 36
Fax: 34 310 36 53

1W dniu 26 września 2019 r. do Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach przybyła delegacja z Czeskiej Służby Więziennej. W skład delegacji weszli: płk Martina Gansel – Zastępca Dyrektora Akademii SW w Straz pod Ralskem, płk Ladislav Blahnik – Dyrektor Zakładu Karnego w Straz pod Ralskem oraz kpt. Lukas Kozaczka – wykładowca Akademii. Gościom z Czech towarzyszył ppłk dr Maciej Gołębiowski - Zastępca Komendanta COSSW w Kaliszu oraz kpt. Barbara Mamos z COSSW w Kaliszu.

01W dniu 22 września 2019 roku odbył się Bieg Służb Mundurowych w ramach 41. Biegu Jesiennego im. red. Tomasza Hopfera. Bieg ma już swoją tradycję, a w tym roku odbyła się jego trzecia edycja. Organizatorami przedsięwzięcia byli: Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Zryw” w Parzymiechach, Urząd Gminy w Lipiu, Gminny Ośrodek Kultury w Lipiu oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Parzymiechach.

6W dniu 1 września 2019 r. delegacja Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach uczestniczyła w uroczystości upamiętniającej 80. Rocznicę wybuchu II Wojny Światowej i Bitwy pod Mokrą. Osiemdziesiąt lat temu polscy żołnierze stoczyli tu heroiczną bitwę z przeważającymi siłami hitlerowców. Uroczystość rozpoczęła się mszą w intencji Ojczyzny. W trakcie uroczystości odbyła się przysięga wojskowa grupy żołnierzy 13. Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Następnie odczytano Apel Poległych. Pamięć ofiar bitwy uczczono salwą honorową.

5„Wymagajcie od siebie, choćby inni od Was nie wymagali” - te słowa Św. Jana Pawła II zacytował Komendant Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach ppłk Dariusz Małolepszy w przemówieniu skierowanym do słuchaczy z okazji zakończenia szkolenia zawodowego w korpusie podoficerskim SW.