Kule 2
42-110 Popów

Tel.: 34 310 40 36
Fax: 34 310 36 53

1

W dniu 26.02.2024 r., po ponad 41 latach pracy w Służbie Więziennej, na zasłużone zaopatrzenie emerytalne przeszła Pani Teresa Żurawska, Specjalista Działu Kwatermistrzowskiego Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach.