Kule 2
42-110 Popów

Tel.: 34 310 40 36
Fax: 34 310 36 53

Struktura organizacyjna

Strukturę organizacyjną Centralnego Ośrodka Szkolenia tworzą następujące komórki organizacyjne:

1) działy:
a)
dział finansowy,
b) dział kwatermistrzowski,
c) dział ochrony,
d) dział kadr i szkolenia;
2) centralna składnica uzbrojenia;
3) samodzielne stanowiska:
a) samodzielne stanowisko ds. bhp i zatrudnienia
,
b) samodzielne stanowisko ds. obsługi sekretariatu;
4) administrator bezpieczeństwa informacji i pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych;
5) radca prawny.