Kule 2
42-110 Popów

Tel.: 34 310 40 36
Fax: 34 310 36 53

Struktura organizacyjna

Strukturę organizacyjną Ośrodka Szkolenia tworzą następujące komórki organizacyjne:

 1. działy:
  1. dział finansowy,
  2. dział kwatermistrzowski,
  3. dział ochrony;
 2. biblioteka;
 3. centralna składnica uzbrojenia;
 4. zespołowe stanowiska:
  1. zespołowe stanowisko ds. kadr,
  2. zespołowe stanowisko ds. organizacji i obsługi szkolenia;
 5. samodzielne stanowiska:
  1. samodzielne stanowisko ds. bhp i zatrudnienia,
  2. samodzielne stanowisko ds. obsługi sekretariatu;
 6. inspektor ochrony danych i pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych;
 7. radca prawny;
 8. zakłady szkoleniowe:
  1. zakład penitencjarno-administracyjny,
  2. zakład ochronny.