Kule 2
42-110 Popów

Tel.: 34 310 40 36
Fax: 34 310 36 53

1Z tej okazji Biskup Polowy Wojska Polskiego gen. bryg. Józef Guzdek oraz Przeor Klasztoru Paulinów na Jasnej Górze o. Marian Waligóra zaprosili przedstawicieli Wojska i innych służb mundurowych do udziału w Apelu i wspólnej modlitwy na Jasnej Górze w Częstochowie. Modlitwa odbyła się w oprawie kompanii honorowej Wojska Polskiego, ponieważ w tym roku przypada szczególna rocznica - 100-lecie Bitwy Warszawskiej. Modlitwę apelową rozpoczęło odśpiewanie Hymnu Państwowego.

1Narada instruktażowo-szkoleniowa dla kierowników działu dozoru elektronicznego

W naradzie uczestniczyli m.in.: Dyrektor Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wiśniewski, Dyrektor Biura Finansów w Ministerstwie Sprawiedliwości Jarosław Wyżygowski, Dyrektor Biura Dozoru Elektronicznego gen. Paweł Nasiłowski, zastępcy Dyrektora Biura Dozoru Elektronicznego, kierownik zespołu obsługi centrali monitorowania Barbara Wilamowska, administratorzy Biura Dozoru Elektronicznego oraz kierownicy działów dozoru elektronicznego. W trakcie narady omówiono nowe zadania i wyzwania dla Zespołów Terenowych związanych z rozwojem Systemu Dozoru Elektronicznego.

Centr2alny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kulach podjął inicjatywę w zakresie prac nad poradnikiem dotyczącym przemieszczania osób pozbawionych wolności.

Konwojowanie czyli przemieszczanie osób pozbawionych wolności najczęściej odbywa się pomiędzy poszczególnymi jednostkami penitencjarnymi oraz związane jest z realizacją planowanych konsultacji medycznych, uczestnictwem w uroczystościach żałobnych, czynnościach administracyjnych wymagających obecności osadzonego czy doraźnego udzielania pomocy w nagłych wypadkach, takich jak: samouszkodzenia czy choroba.

1Kadra Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach włączyła się do akcji Gaszyn Challenge. Jest to akcja polegająca na robieniu pompek i zbiórce środków na leczenie półtorarocznego chłopca – Wojtusia Howisa. Wojtuś cierpi na rdzeniowy zanik mięśni (SMA). Dla ratowania jego życia potrzebna jest terapia, której koszt wynosi dziewięć milionów złotych. Akcję Gaszyn Challenge zapoczątkował strażak Marcin Topór z Ochotniczej Straży Pożarnej w Gaszynie.

SAVE 20200604 133806W Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach rozpoczął się cykl szkoleń specjalistycznych dla oddziałowych. W dniu 2 czerwca 2020 roku w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach rozpoczął się cykl szkoleń specjalistycznych dla oddziałowych działów ochrony. Obecne założenia przewidują zrealizowanie pięciu edycji tego rodzaju szkolenia, które obejmą swym zasięgiem 666 funkcjonariuszy Służby Więziennej

SAVE 20200513 131305

Funkcjonariusze COSSW w Kulach oddawali dziś honorowo krew. W dobie pandemii koronawirusa krew stała się towarem deficytowym. Wielu honorowych krwiodawców odkłada obecnie postanowienie o oddaniu krwi z na czasy po pandemii. Powodem tego jest najczęściej obawa o swoje zdrowie i życie ponieważ niektórzy krwiodawcy uważają, że w stacjach krwiodawstwa są zagrożeni zarażeniem. A braki w dostawach krwi narastają. Funkcjonariusze COSSW w Kulach wyszli naprzeciw tej potrzebie i udali się dziś do Częstochowskiego Oddziału Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Na miejscu oddali krew, a także przekonali się, że Centrum zachowuje wszelkie wymogi higieniczno-sanitarne, aby skutecznie przeciwdziałać zarażeniu się koronawirusem.

swieto flagiZ powodu pandemii koronawirusa inaczej niż zwykle wyglądały tegoroczne obchody Dnia Flagi Rzeczpospolitej Polskiej i Święta Narodowego Trzeciego Maja. Nie było obchodów i uroczystości z udziałem licznie zgromadzonej publiczności. Jednak każdy patriota pamięta o tych świętach.
Święto Flagi
W dniu 2 maja obchodzony jest Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej. Święto zostało uregulowane w ustawie z dnia 20 lutego 2004 roku o zmianie przepisów o godle, barwach i hymnie RP. Jest to jedno z najmłodszych świąt państwowych dlatego tak istotne jest jego propagowanie wśród społeczeństwa.