Kule 2
42-110 Popów

Tel.: 34 310 40 36
Fax: 34 310 36 53

paczki1

Funkcjonariusze Służby Więziennej w towarzystwie opiekuna przekazują artykuły szkolne i biurowe oraz słodycze na ręce przedstawicieli Pogotowia Opiekuńczego.  Słuchacze szkolenia zawodowego odbywającego się w COSSW w Kulach OZ w Sulejowie zorganizowali paczki dla dzieci z Pogotowia Opiekuńczego Nr 1 w Łodzi.

15sierpnia

Dziś w dniu 15. sierpnia obchodzimy Święto Wojska Polskiego.

Święto Wojska Polskiego – święto Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, obchodzone jest w dniu 15 sierpnia na pamiątkę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej w 1920, stoczonej w czasie wojny polsko-bolszewickiej.

Wojsko Polskie od uzyskania niepodległości przez państwo polskie w 1918 roku w znakach, nazwach, ceremoniale i wewnętrznej strukturze podkreślało swój historyczny rodowód i swą tradycję, rozumianą jako trwanie państwa oraz ciągłość istnienia jego zbrojnego ramienia.

0108W dniu 1 sierpnia 2021 r. obchodzimy 77. Rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.

Powstanie trwało od 1 sierpnia do 3 października 1944 r. Było ono wystąpieniem zbrojnym przeciwko okupującym Warszawę wojskom niemieckim. Zostało zorganizowane przez Armię Krajową w ramach akcji „Burza” i połączone było z ujawnieniem się i oficjalną działalnością najwyższych struktur Polskiego Państwa Podziemnego.

swieto policjiDziś obchodzimy Święto Policji, które zostało ustanowione przez Sejm w 1995 r.
Z tej okazji Komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach płk Magdalena Knapik wraz z Kadrą Ośrodka składają wszystkim Policjantom serdeczne życzenia zdrowia i spokojnej służby.
Policja wraz z innymi służbami mundurowymi stoi na straży bezpieczeństwa państwa gwarantując porządek i spokój w naszym kraju.

tekst: mjr Paulina Ryś-Gonera
zdjecie: archiwum MSWiA

IMG 20210715 112537W dniu 15 lipca 2021 roku w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach odbył się egzamin na pierwszy stopień w korpusie podoficerów SW. Do egzaminu przystąpiło 102 absolwentów szkolenia zawodowego realizowanego w COSSW w Kulach oraz w OZ w Sulejowie. Wcześniej słuchacze zostali przeegzaminowani z poszczególnych bloków i modułów tematycznych wynikających z programu szkolenia.

SAVE 20210712 084339Słuchacze szkolenia zawodowego na pierwszy stopień w korpusie podoficerów SW, odbywającego się w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach wykazali się empatią i otwartym sercem. Wystąpili oni z inicjatywą zorganizowania zbiórki dla dzieci z domu dziecka.

Uroczysta promocja oficerska funkcjonariuszy Służby Więziennej   Służba WięziennaW dniu 1 lipca 2021 r. na terenie kaliskiego kampusu Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości odbyła się Promocja Oficerska. Stopień podporucznika Służby Więziennej otrzymało 268 absolwentów SWWS w zakresie penitencjarystyki, którzy w dniu 2 czerwca złożyli z wynikiem pozytywnym egzamin na pierwszy stopień w korpusie oficerów Służy Więziennej.

1W dniu 2 czerwca 2021 r. w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach zakończyło się szkolenie zawodowe na pierwszy stopień w korpusie podoficerskim SW. Do egzaminu przystąpiło 105 absolwentów szkolenia zawodowego realizowanego w COSSW w Kulach oraz w OZ w Sulejowie. Wcześniej słuchacze zostali przeegzaminowani z poszczególnych bloków i modułów tematycznych wynikających z programu szkolenia.

IMG 89742W dniu 2 czerwca 2021 r. w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach odbyło się uroczyste przekazanie składników majątku w postaci samochodów.
Dwa pojazdy: Fiat Ducato i Peugeot Boxer zostały przekazane Miastu i Gminie Działoszyn. Natomiast Miasto i Gmina Sulejów otrzymały Fiata Ducato.