Kule 2
42-110 Popów

Tel.: 34 310 40 36
Fax: 34 310 36 53

1Tradycją jest, że na początku grudnia słuchacze szkolenia zawodowego w korpusie podoficerskim funkcjonariuszy Służby Więziennej, realizowanego w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach odwiedzają Dom Dziecka w Kłobucku. Tak było i w tym roku. 5 grudnia 2019 r. umundurowani Mikołaje zjawili się w kłobuckiej placówce, aby wręczyć dzieciom mikołajkowe podarunki.

1We wtorek 26 listopada 2019 r. Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kulach gościł gen. Pawła Nasiłowskiego, Pełnomocnika Ministra Sprawiedliwości, Dyrektora Biura Dozoru Elektronicznego w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej. Zaproszony gość wygłosił wykład dla słuchaczy szkolenia zawodowego na pierwszy stopień podoficerski Służby Więziennej. Wystąpienie dotyczyło praktycznych aspektów stosowania systemu dozoru elektronicznego w Polce. W wykładzie brali też udział: Komendant Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach – ppłk Dariusz Małolepszy oraz część kadry ośrodka.

1W piątek 15 listopada 2019 roku w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach – Oddziale Zamiejscowym w Sulejowie odbyło się uroczyste otwarcie Hali Sportowej. Wstęgę symbolicznie przecięli: Dyrektor Biura Kadr i Szkolenia w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej ppłk Grzegorz Bajda, Komendant OSSW w Kulach ppłk Dariusz Małolepszy oraz Zastępca Komendanta OSSW w Kulach ppłk Tomasz Witkowski.

SAVE 20191007 100254W dniu 4 października 2019 r. w Zespole Szkół Nr 1 w Kłobucku odbyła się Konferencja pod tytułem "Handel ludźmi". Na Konferencji omawiano przestępstwa związane z tym procederem, który stał się współczesną formą niewolnictwa. Wbrew pozorom ma on także miejsce w Polsce. Dotyczy on zarówno Polaków wyjeżdżających za granicę, jak i grupy cudzoziemców pracujących na terytorium naszego kraju.