Kule 2
42-110 Popów

Tel.: 34 310 40 36
Fax: 34 310 36 53

1Delegacja Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach uczestniczyła w obchodach 81. Rocznicy Bitwy pod Mokrą.

Obchody w cieniu pandemii

W dniu 1 września 2020 r. delegacja Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach uczestniczyła w uroczystości upamiętniającej 81. Rocznicę wybuchu II Wojny Światowej i Bitwy pod Mokrą. Osiemdziesiąt jeden lat temu polscy żołnierze stoczyli tu heroiczną bitwę z przeważającymi siłami hitlerowców. Ze względu na obecną sytuację zagrożenia epidemicznego w Polsce, uroczystość musiała zostać ograniczona. Jednak atmosfera obchodów rocznicowych była nie mniej podniosła. Odczytano Apel Poległych. Pamięć ofiar bitwy uczczono salwą honorową. Uczestnicy uroczystości złożyli też kwiaty i zapalili znicze przed pomnikiem Bohaterów Bitwy pod Mokrą. Po odegraniu hymnu państwowego i podniesieniu flagi państwowej, uczestnicy uroczystości w okolicznościowych wystąpieniach nawiązywali do wydarzeń sprzed 81 lat. Z żalem musiano odwołać przedstawianą co roku inscenizację bitwy pod Mokrą. Uczestnicy mają nadzieję, że przyszłoroczne obchody będą mogły się odbyć już w pełnej krasie bez obostrzeń, które wymusza obecnie pandemia.

Historia

Bitwa pod Mokrą przeszła do historii jako jedna z największych bitew stoczonych czasie II Wojny Światowej. Wołyńska Brygada Kawalerii przez cały dzień 1 września 1939 roku powstrzymywała natarcie niemieckich czołgów, wspieranych przez lotnictwo. Ułanom udało się zmusić wroga do odwrotu. Ich bohaterstwo istotnie opóźniło marsz na Warszawę. Polskie straty wyniosły około pięciuset żołnierzy.

Reprezentacja Ośrodka

Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kulach na uroczystości reprezentowali: Komendant ppłk Dariusz Małolepszy, kpt. Bogdan Błachowicz, kpt. Joanna Laskowska oraz sierż. Szymon Dybalski. Ośrodek wystawił poczet sztandarowy w składzie: dowódca pocztu - por. Krzysztof Pawelec, sztandarowy pocztu – sierż. sztab. Artur Bednarek, asysta pocztu – plut. Paweł Mlek.

2  3  4

tekst: kpt. Paulina Ryś-Gonera, zdjęcia: kpt. Bogdan Błachowicz

1Z tej okazji Biskup Polowy Wojska Polskiego gen. bryg. Józef Guzdek oraz Przeor Klasztoru Paulinów na Jasnej Górze o. Marian Waligóra zaprosili przedstawicieli Wojska i innych służb mundurowych do udziału w Apelu i wspólnej modlitwy na Jasnej Górze w Częstochowie. Modlitwa odbyła się w oprawie kompanii honorowej Wojska Polskiego, ponieważ w tym roku przypada szczególna rocznica - 100-lecie Bitwy Warszawskiej. Modlitwę apelową rozpoczęło odśpiewanie Hymnu Państwowego.

1Narada instruktażowo-szkoleniowa dla kierowników działu dozoru elektronicznego

W naradzie uczestniczyli m.in.: Dyrektor Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wiśniewski, Dyrektor Biura Finansów w Ministerstwie Sprawiedliwości Jarosław Wyżygowski, Dyrektor Biura Dozoru Elektronicznego gen. Paweł Nasiłowski, zastępcy Dyrektora Biura Dozoru Elektronicznego, kierownik zespołu obsługi centrali monitorowania Barbara Wilamowska, administratorzy Biura Dozoru Elektronicznego oraz kierownicy działów dozoru elektronicznego. W trakcie narady omówiono nowe zadania i wyzwania dla Zespołów Terenowych związanych z rozwojem Systemu Dozoru Elektronicznego.

Centr2alny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kulach podjął inicjatywę w zakresie prac nad poradnikiem dotyczącym przemieszczania osób pozbawionych wolności.

Konwojowanie czyli przemieszczanie osób pozbawionych wolności najczęściej odbywa się pomiędzy poszczególnymi jednostkami penitencjarnymi oraz związane jest z realizacją planowanych konsultacji medycznych, uczestnictwem w uroczystościach żałobnych, czynnościach administracyjnych wymagających obecności osadzonego czy doraźnego udzielania pomocy w nagłych wypadkach, takich jak: samouszkodzenia czy choroba.