Kule 2
42-110 Popów

Tel.: 34 310 40 36
Fax: 34 310 36 53

gisw1W Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach odbyły się ćwiczenia zgrywające Grup Interwencyjnych Służby Więziennej

W dniach 27-29 września 2021 roku w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach odbyły się ćwiczenia zgrywające Grup Interwencyjnych Służby Więziennej podległych Dyrektorom Okręgowym Służby Więziennej w Katowicach, Opolu oraz we Wrocławiu. Organizatorem szkolenia był Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej we Wrocławiu. Uczestnikami szkolenia byli funkcjonariusze wchodzący w skład GISW w Katowicach, Opolu i Wrocławiu oraz wykładowcy prowadzący zajęcia z samoobrony i technik interwencji w COSSW w Kulach, a także instruktor zewnętrzny Krav Maga.

2kompanieW Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach odbyły się Ćwiczenia przygotowujące Kompanię Reprezentacyjną Służby Więziennej do musztry reprezentacyjnej oraz Ćwiczenia Kompanii Honorowej OISW w Katowicach. Celem ćwiczeń było przygotowanie kompanii oraz funkcjonariuszy pocztu sztandarowego do udziału w uroczystościach państwowych i resortowych o charakterze patriotycznym, a także rozwijanie umiejętności z zakresu Ceremoniału Służby Więziennej i musztry.

sprzet sportowy1W dniu 14 września 2021 r. w Centralnym Ośrodku Służby Więziennej w Kulach - Oddziale Zamiejscowym w Sulejowie odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyła m.in. Komendant COSSW w Kulach płk Magdalena Knapik oraz Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa, Przewodniczący Zarządu Okręgowego w Łodzi - Jarosław Ćmiel.

mokra1W dniu 1 września 2021 r. delegacja Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach uczestniczyła w uroczystości upamiętniającej 82. Rocznicę wybuchu II Wojny Światowej i Bitwy pod Mokrą. Osiemdziesiąt dwa lata temu polscy żołnierze stoczyli tu heroiczną bitwę z przeważającymi siłami hitlerowców.