Kule 2
42-110 Popów

Tel.: 34 310 40 36
Fax: 34 310 36 53

SWP15. sierpnia - Święto Wojska Polskiego

Święto Wojska Polskiego  Święto Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej, obchodzone jest 15 sierpnia na pamiątkę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej w 1920 roku, stoczonej w czasie wojny polsko-bolszewickiej.  Wprowadzone ustawą  z 30 lipca 1992 r., którą zastąpiła ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny.

policjaW dniu 24 lipca obchodzimy Święto Policji

W dniu 24 lipca obchodzimy Święto Policji, które zostało ustanowione przez Sejm w 1995 r. Policja to umundurowana i uzbrojona formacja służąca społeczeństwu i przeznaczona do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego. Jest to także jeden z funkcjonujących w Polsce organów przeznaczonych do ścigania sprawców przestępstw. Policja została utworzona na mocy Ustawy o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 roku. Nadzór nad Policją sprawuje Minister Spraw Wewnętrznych.

Z okazji święta Policji Komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach płk Magdalena Knapik wraz z Kadrą Ośrodka składają wszystkim Policjantom serdeczne życzenia zdrowia i spokojnej służby.

Policja wraz z innymi służbami mundurowymi, w tym także ze Służbą Więzienną, stoi na straży bezpieczeństwa państwa gwarantując porządek i spokój w naszym kraju.

tekst: mjr Paulina Ryś-Gonera
zdjęcie: archiwum Policji

1Święto Flagi i Konstytucji Trzeciego Maja

Święto Flagi

W dniu 2 maja obchodzony jest Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej. Święto zostało uregulowane w ustawie z dnia 20 lutego 2004 roku o zmianie przepisów o godle, barwach i hymnie RP. Jest to jedno z najmłodszych świąt państwowych dlatego tak istotne jest jego propagowanie wśród społeczeństwa. Godne eksponowanie tego dnia symbolu narodowego jest świadectwem patriotyzmu i oddania należnego szacunku naszemu krajowi.