Kule 2
42-110 Popów

Tel.: 34 310 40 36
Fax: 34 310 36 53

1W dniu 19 grudnia 2019 r. w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach zakończyło się szkolenie zawodowe w korpusie podoficerskim Służby Więziennej. W tym dniu słuchacze szkolenia złożyli z wynikiem pozytywnym egzamin końcowy. Z tej okazji w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach odbyła się uroczysta promocja. Promowanych zostało 118 funkcjonariuszy Służby Więziennej.

1Tradycją jest, że na początku grudnia słuchacze szkolenia zawodowego w korpusie podoficerskim funkcjonariuszy Służby Więziennej, realizowanego w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach odwiedzają Dom Dziecka w Kłobucku. Tak było i w tym roku. 5 grudnia 2019 r. umundurowani Mikołaje zjawili się w kłobuckiej placówce, aby wręczyć dzieciom mikołajkowe podarunki.

1We wtorek 26 listopada 2019 r. Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kulach gościł gen. Pawła Nasiłowskiego, Pełnomocnika Ministra Sprawiedliwości, Dyrektora Biura Dozoru Elektronicznego w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej. Zaproszony gość wygłosił wykład dla słuchaczy szkolenia zawodowego na pierwszy stopień podoficerski Służby Więziennej. Wystąpienie dotyczyło praktycznych aspektów stosowania systemu dozoru elektronicznego w Polce. W wykładzie brali też udział: Komendant Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach – ppłk Dariusz Małolepszy oraz część kadry ośrodka.