Kule 2
42-110 Popów

Tel.: 34 310 40 36
Fax: 34 310 36 53

2W Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach nastąpiła zmiana na stanowisku Komendanta. Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński z dniem 11 grudnia 2020 r. powołał na to stanowisko Panią ppłk Magdalenę Knapik.

2W dniu 29 września 2020 r. Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kulach OZ w Sulejowie włączył się w ogólnopolską akcję „sadziMY”