Kule 2
42-110 Popów

Tel.: 34 310 40 36
Fax: 34 310 36 53

3Jak co roku w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach odbył się festyn z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka. W tym roku wydarzenie to odbywało się pod hasłem Stulecia Więziennictwa w Niepodległej Polsce. Bawiły się na nim przedszkolaki i dzieci ze szkół podstawowych z gminy Popów i  Działoszyna, wychowankowie Domu Dziecka im. Janusza Korczaka z Kłobucka i oczywiście dzieci funkcjonariuszy i pracowników Ośrodka.

6W dniu 7 czerwca 2019 roku odbył się II Piknik Służb Mundurowych „Razem w szyku”. Impreza została zorganizowana w Częstochowie na Placu Biegńskiego przez Wojskową Komendę Uzupełnień. Celem przedsięwzięcia jest upowszechnienie wśród mieszkanców informacji o działalności służb mundurowych. Piknik dedykowany był młodzieży, a także organizacjom proobronnym i paramilitarnym oraz lokalnej społeczności.

1Manekiny strzeleckie i treningowe oraz szeroka gama sprzętu usprawniającego przebieg służby stały się tematem ciekawej prezentacji w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach. Wychodząc na przeciw konieczności stałego podnoszenia poziomu szkolenia kadry penitencjarnej w dniu 3 czerwca 2019 roku zorganizowano pokaz specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w pracy służb mundurowych.

1Przełom maja i czerwca to moment kiedy służby mundurowe organizują mistrzostwa w strzelectwie. W dniach 27-31 maja 2019 r. w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu odbyły się X Międzynarodowe Mistrzostwa SG w Strzelectwie. W Mistrzostwach brały udział drużyny ze Straży Granicznej oraz innych służb mundurowych, w tym Służby Więziennej.

1qW dniach 20-21 maja 2019 r. w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach przebywała młodzież z  klas o profilu mundurowym z Zespół Szkół Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Kłobucku. Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kulach od lat współpracuje z klasami mundurowymi okolicznych szkół. Młodzież uczestniczy w tej współpracy od p oczątku funkcjonowania ośrodka.

t1W dniu 10 maja 2019 roku na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej rywalizowali przedstawiciele służb mundurowych: Policji, Wojska, Straży Miejskiej, Służby Więziennej oraz uczniowie szkół. Zawodnicy mięli do pokonania prawie 11 km trasy, którą przewidywał XI Marszobieg Prewencji Policji. W zawodach udział wzięło ponad 100 uczestników z Bielska-Białej, Częstochowy, Łodzi, Katowic, Bytomia, Sosnowca, Mikołowa, Tarnowskich Gór.

1„WOLNI OD NARKOTYKÓW TWORZYMY ŚWIAT BEZ GRANIC”

Już po raz dziewiąty w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach w dniu 7 maja 2019 roku odbyła się Wszechnica Profilaktyki Społecznej. Tegoroczna edycja Wszechnicy została poświęcona profilaktyce uzależnień od narkotyków i dopalaczy.

1Historia
Święto Narodowe Trzeciego Maja obchodzone jest w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja 1791 roku. Była to pierwsza konstytucja  w Europie, a druga na świecie tuż za konstytucją amerykańską. Konstytucja 3 Maja została uchwalona przez Sejm Czteroletni.

DSC00046„Kto nie pamięta historii skazany jest na jej ponowne przeżycie.”
                                                                       George Santayana

Po raz kolejny słuchacze szkolenia zawodowego na pierwszy stopień podoficerski Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach w dniach 17, 18, 24 i 25 kwietnia 2019 roku zwiedzali Państwowe Muzeum Auschwitz – Birkenau w Oświęcimiu.

3W dniu 19 kwietnia 2019 r. przedstawiciele kadry Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach i Oddziału Zamiejscowego w Sulejowie wraz z grupą słuchaczy odbywających szkolenie zawodowe na pierwszy stopień podoficerski Służby Więziennej złożyli wielkanocną wizytę w Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Kłobucku.