Kule 2
42-110 Popów

Tel.: 34 310 40 36
Fax: 34 310 36 53

kule 20110307 1435290485Po ponad trzech latach, Komendant Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach płk Danuta Kalaman żegna się z ośrodkiem, który tworzyła. Jest takie przysłowie: ,,Gdzie diabeł nie może, tam babę pośle…’’. I to przysłowie doskonale odnosi się do działań Pani Komendant. Od początku swojej misji, miała jasną i czytelną wizję ośrodka szkolenia i konsekwentnie ją realizowała. Ośrodek zupełnie zmienił swoje oblicze: mamy świetnie wyposażone sale dydaktyczne, wyremontowaną salę gimnastyczną, nową siłownię, celę do ćwiczeń z zakresu technik interwencji, samochód konwojowy, ,,gumowe miasteczko’’, plac spacerowy, strzelnicę pneumatyczną. Rozpoczęła się budowa strzelnicy, którą kontynuował będzie następca, a która zdecydowanie ułatwi realizację szkolenia strzeleckiego słuchaczom i wykładowcom.

wito sw 20110221 1359009780Funkcjonariusze i pracownicy Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach uczestniczyli w dniu 18 lutego 2011 r. w uroczystej odprawie służbowej z okazji Święta Służby Więziennej. Rangę uroczystości nadała obecność na odprawie Dyrektora Generalnego Służby Więziennej gen. Jacka Włodarskiego i Dyrektora Biura Kadr i Szkolenia Centralnego Zarządu Służby Więziennej płk. Wiktora Głowiaka. W uroczystości uczestniczyli także przedstawiciele władz lokalnych.

W dniu 18 lutego 2011 r.  Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kulach gościł przedstawicieli Aresztu Śledczego w Częstochowie kpt. Marcina Żurka - zastępcę kierownika działu ochrony i mł. chor. Adriana Kardasa - koordynatora ds. ochrony. Funkcjonariusze z zaprzyjaźnionej jednostki spotkali się ze słuchaczami szkolenia zawodowego dla podoficerów. Tematem spotkania była organizacja i funkcjonowanie oddziałów penitencjarnych w praktyce.
W trakcie spotkania omówiono zadania funkcjonariuszy i pracowników na stałe i czasowo realizujących zadania w oddziale penitencjarnym. Zaprezentowano materiały multimedialne dotyczące funkcjonowania oddziałów penitencjarnych. Po zakończonym pokazie zaproszeni goście odpowiadali na liczne pytania słuchaczy. Mamy nadzieję, iż funkcjonariusze z Aresztu Śledczego w Częstochowie stale będą gościć u słuchaczy odbywających w OSSW w Kulach szkolenie zawodowe, by w formie praktycznej przekazywać im swoją wiedzę i doświadczenie.

kpt. Anna Kostrzewa
ppor. Artur Kasztelan

promocja wop 20101222 108536274722 grudnia 2010 r. Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kulach zainaugurował w gminie Popów Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Organizatorem akcji Wielkiej Orkiestry w gminie Popów jest Pani Mariola Szymocha, nauczycielka gimnazjum w Zawadach. Podczas uroczystej Promocji Podoficerskiej wystąpił zespół wokalno – instrumentalny z tegoż gimnazjum, z koncertem kolęd i pastorałek. Zespół zagrał w ramach akcji Jurka Owsiaka.

szkolenie dla zakadw poprawczych 20101217 103281059512 grudnia 2010 r. w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach zakończyło się szkolenie dla ostatniej grupy strażników zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich. Od października tego roku, w każdy piątek, sobotę i niedzielę wykładowcy OSSW w Kulach prowadzili zajęcia dotyczące przepisów regulujących problematykę pracy z nieletnimi, warsztaty sytuacyjne, dzięki którym uczestnicy nabywali umiejętności zachowania się w sytuacjach ekstremalnych, zajęcia z zakresu samoobrony, stosowania środków przymusu bezpośredniego, ratownictwa przedmedycznego.

cwiczenia przeciwpozaroweW dniu 30 listopada 2010 r. ok. godz. 10.00 w punkcie dowodzenia Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej włączyła się sygnalizacja alarmowa. W jednym z pokoi mieszkalnych słuchaczy, mieszczącym się w budynku, w którym odbywają się zajęcia dydaktyczne, mógł powstać pożar. Dyżurny Ośrodka udał się natychmiast do tego pokoju i stwierdził, iż wydobywa się z niego dym. W jednostce ogłoszono alarm.

radniW wyborach samorządowych 21 listopada 2010 r. do Rady Gminy Popów została wybrana Pani Teresa Żurawska – długoletni pracownik działu kwatermistrzowskiego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach. Pani Teresa ma duszę społecznika. Umiejętnie godzi obowiązki służbowe z działalnością społeczną.

uczniowie liceumOśrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kulach edukuje nie tylko funkcjonariuszy. Otwiera swe podwoje dla młodzieży szkolnej. W ramach współpracy z pobliskimi szkołami, organizuje lekcje otwarte dla uczniów tych szkół. Podczas uroczystej Promocji Podoficerskiej w Ośrodku Szkolenia w dniu 22 października br. gościli uczniowie dwóch klas o profilu ogólnopolicyjnym Liceum Ogólnokształcącego z Zespołu Szkół Nr 1 im Jana Kilińskiego w Kłobucku.

promocja 22 10 2010Po raz pierwszy w nowej formule odbyło się w dniu 22 października 2010 r. w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach uroczyste zakończenie szkolenia zawodowego na pierwszy stopień podoficerski Służby Więziennej, w systemie skoszarowanym. Szkolenie ukończyło 109 funkcjonariuszy, w tym 27 młodszych chorążych.
Prymusem szkolenia został mł. chor. Jarosław Wiliński z Zakładu Karnego w Wojkowicach, a dwie drugie lokaty uzyskali mł. chor. Grzegorz Fuchs z Zakładu Karnego w Herbach i mł. chor. Paweł Toporowski z Aresztu Śledczego we Wrocławiu.

seminariumW dniach 30 września – 3 października br. odbyło się w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach II Międzynarodowe Seminarium Technik Interwencyjnych i Samoobrony im. Romka Smoka. Zjechali do Kul pasjonaci  sztuk walki ze Służby Więziennej, Policji, Straży Granicznej oraz, po raz pierwszy, przedstawiciele francuskiego więziennictwa. Ich wizyta była efektem podpisanego w maju tego roku, porozumienia pomiędzy Ośrodkiem Szkolenia SW w Kulach, a Krajową Szkołą Administracji Penitencjarnej (ENAP) w Agen, w Republice Francuskiej.

inauguracja30 sierpnia 2010 r. Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kulach znów wypełnił się słuchaczami. Zainaugurowano szkolenie zawodowe dla podoficerów Służby Więziennej. 110 funkcjonariuszy z Okręgowych Inspektoratów w Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Rzeszowie, Warszawie i Wrocławiu rozpoczęło intensywną naukę, po ukończeniu której uzyskają pierwszy stopień podoficerski. Uroczyste zakończenie szkolenia nastąpi w dniu 23 października.