Kule 2
42-110 Popów

Tel.: 34 310 40 36
Fax: 34 310 36 53

wito suby wiziennej w orodku szkolenia suby wiziennej w kulach 20130212 101666539711 lutego 2013 r. w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach odbyła się uroczysta odprawa służbowa z okazji Święta Służby Więziennej. W odprawie uczestniczyli niezawodni przyjaciele Ośrodka Szkolenia: wójt Gminy Popów Bolesław Świtała, radny Gminy Popów Henryk Wróż, Komendant Powiatowy Policji w Kłobucku insp. Zbigniew Legodziński, kierownik Oddziału Zewnętrznego w Wąsoszu Górnym kpt. Piotr Dębowski, Prezes Gminnej Spółdzielni w Popowie Witold Grzeliński oraz podpora duchowa Ośrodka Szkolenia w Kulach, proboszcz parafii rzymsko-katolickiej w Wąsoszu, ksiądz Krzysztof Jeziorowski.

dzie profilaktyki w orodku szkolenia suby wiziennej w kulach 20130205 105159940431 stycznia br. w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach upłynął pod znakiem profilaktyki. Najpierw słuchacze szkolenia zawodowego dla podoficerów uczestniczyli w zajęciach czwartej edycji Wszechnicy Profilaktyki Społecznej, której tematem była tym razem agresja i przemoc w rodzinie. Oprócz słuchaczy szkolenia, w zajęciach Wszechnicy uczestniczyli także uczniowie pobliskich szkół, którzy po zajęciach wysłuchali również wykładu por. Artura Kasztelana na temat symboliki i znaczenia tatuażu więziennego.

wszechnica profilaktyki spoecznej agresja i przemoc w rodzinie 20130204 1574108514„Tyle wiemy o sobie, ile nas sprawdzono” – tą sentencją Wisławy Szymborskiej ppor. Irena Dębowska, starszy wykładowca Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach zainaugurowała czwartą edycję Wszechnicy Profilaktyki Społecznej, której tematem wiodącym była agresja i przemoc w rodzinie. Problem agresji i przemocy w rodzinie występuje we wszystkich społeczeństwach i kręgach kulturowych. Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, pod pojęciem tym rozumie się jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny.

kule zagray w wielkiej orkiestrze witecznej pomocy 4 20130114 1341480480Po raz kolejny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kulach zagrał w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Do akcji włączyli się funkcjonariusze i pracownicy Ośrodka, a także funkcjonariusze odbywający szkolenie dla podoficerów SW. Po raz pierwszy natomiast Orkiestrę wsparli funkcjonariusze, pracownicy i słuchacze kursu przygotowawczego z Oddziału Zamiejscowego w Sulejowie. Zebrane środki zostaną przekazane do Sztabu Gminnego Orkiestry w Popowie. Funkcjonariusze Ośrodka reprezentowali Służbę Więzienną i Ośrodek Szkolenia w Kulach podczas festynu w Częstochowie.

inauguracja szkolenia w orodku szkolenia suby wiziennej w kulach 1 20130104 1226887097W dniu 3 stycznia 2013 r. w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach zainaugurowano kolejny rok szkolenia. Rozpoczęło się szkolenie zawodowe dla podoficerów Służby Więziennej o specjalizacji ochronnej. Stu słuchaczy z jednostek organizacyjnych podległych Dyrektorom Okręgowym SW w Katowicach, Krakowie, Lublinie, Opolu, Rzeszowie i Wrocławiu zdobywać będzie wiedzę teoretyczną i praktyczną, by w marcu otrzymać pierwszy stopień podoficerski SW.

promocja podoficerska w orodku szkolenia suby wiziennej w kulach 1 20121210 2064738366W dniu 7 grudnia 2012 r. uroczystą Promocją Podoficerską zakończyło się w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach kolejne szkolenie zawodowe dla podoficerów Służby Więziennej. W uroczystości uczestniczył Zastępca Dyrektora Biura Ochrony i Spraw Obronnych Centralnego Zarządu Służby Więziennej mjr Zbigniew Gospodarowicz, Dyrektor Okręgowy SW w Opolu płk Lidia Olejnik, Dyrektor Okręgowy SW w Katowicach płk Mirosław Gawron, Zastępca Dyrektora Okręgowego SW w Lublinie płk Jerzy Kopeć, były Komendant Ośrodka Doskonalenia Kadr SW w Kulach płk Eugeniusz Trzepizur, Dyrektor Zakładu Karnego w Herbach mjr Jan Skawiańczyk, Kierownik Oddziału Zewnętrznego w Wąsoszu Górnym kpt. Piotr Dębowski oraz Przewodniczący Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa Wiesław Żurawski.

mikoajkowa wizyta 1 20121207 1081404220W dniu 5 grudnia 2012 roku przedstawiciele Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach: mjr Grzegorz Walkiewicz, por. Artur Kasztelan, mł. chor. Krzysztof Pawelec, mł. chor. Krzysztof Lipka oraz przedstawiciele słuchaczy odbywających w Kulach szkolenie mieli przyjemność gościć w Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Kłobucku.
Celem tej niecodziennej wizyty było wręczenie prezentów z okazji Mikołajek. Pomysł tej wspaniałej inicjatywy wypłynął od słuchaczy szkolenia zawodowego na pierwszy stopień podoficerski, którzy poznali dzieciaki z Domu Dziecka przy okazji ich udziału w zajęciach Wszechnicy Profilaktyki Społecznej organizowanej w OSSW w Kulach.

poar w orodku szkolenia suby wiziennej w kulach 1 20121207 1722399482W dniu 27 listopada 2012 r. ok. godz. 10.00 w punkcie dowodzenia Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej włączyła się sygnalizacja alarmowa. W jednym z pokoi mieszkalnych słuchacz szkolenia dla podoficerów spowodował pożar. W jednostce ogłoszono alarm. Zarządzono ewakuację słuchaczy oraz funkcjonariuszy i pracowników pracujących w zagrożonym budynku. Przystąpiono do gaszenia pożaru własnymi siłami. Sygnał o powstałym pożarze przekazany został automatycznie do dyżurnego Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku.

szkolenie z paki teleskopowej i ratownictwa przedmedycznego w kulach 6 20121121 1099626319W dniu 16.11.2012 r. w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach na zaproszenie Komendanta Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach mjr Jerzego Cyrulika gościło czterech wspaniałych szkoleniowców: Soke Bogdan Puczyński - Spetsnaz Global, st. chor. sztab. Wiesławem Maś- Jan Nycek, twórca Systemu SAJN - Prezes Polskiej Federacji Combat Kalaki, sierż. sztab. Artur Karol - instruktor Polskiej Federacji Combat Kalaki

wito w orodku szkolenia sw w kulach 1 20121119 1118066407Tegoroczne obchody Narodowego Święta Niepodległości w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach miały szczególnie uroczysty charakter. Odbywały się w roku pięciolecia istnienia Ośrodka Szkolenia i były zwieńczeniem roku jubileuszowego. Albowiem Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kulach rozpoczął swoją działalność 1 września 2007 r. W trakcie uroczystej odprawy w dniu 16 listopada 2012 r. Komendant Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach mjr Jerzy Cyrulik wręczył akty nadania wyższych stopni służbowych i odznaki resortowe. A i osób awansowanych było w tym roku więcej niż zazwyczaj. Stopnie porucznika Służby Więziennej otrzymali: ppor. Bogdan Błachowicz, ppor. Artur Kasztelan, ppor. Paulina Ryś-Gonera i ppor. Ilona Stachera.

w orodku szkolenia suby wiziennej w kulach debatowano o cyberprzemocy 1 20121116 1038780685Po raz trzeci w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach odbyły się zajęcia w ramach Wszechnicy Profilaktyki Społecznej. Tematem wiodącym tej edycji Wszechnicy była cyberprzemoc. Zgodnie z przyjętą formułą Wszechnicy, zaczynem do dyskusji stało się przedstawienie teatralne. Dla uczestników zajęć wystąpiła Grupa Teatralna ,,Kurtyna’’ z Krakowa, prezentując przedstawienie profilaktyczne ,,Bumerang’’. Główna bohaterka sztuki, Agnieszka, przeprowadza się z rodzicami ze wsi do miasta. Trafia do nowej szkoły, gdzie wszyscy ją wyśmiewają, drwią z jej pochodzenia, dokuczają, bo nie ma modnych ciuchów.