Kule 2
42-110 Popów

Tel.: 34 310 40 36
Fax: 34 310 36 53

trzy promocje w ossw 20110723 100012744222 lipca 2011 r. był dla Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach dniem szczególnym. W tym bowiem dniu, po raz pierwszy w historii Ośrodka, odbyły się trzy promocje. A i goście uczestniczący w tym wydarzeniu byli znamienici: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Stanisław Chmielewski, Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Włodarski, Dyrektor Biura Kadr i Szkolenia Centralnego Zarządu Służby Więziennej płk Wiktor Głowiak, Dyrektorzy Okręgowi SW w Katowicach i Krakowie – płk Mirosław Gawron i płk Krzysztof Trela,

sesja egzaminacyjna w ossw 20110715 112458179015 lipca 2011 r. rozpoczęły się w Kulach egzaminy kończące szkolenie zawodowe dla podoficerów SW. To czas, kiedy słuchacze zamieniają się rolami z wykładowcami i to oni prezentują swoją wiedzę, którą uzyskali od swoich nauczycieli.
Inaczej niż zazwyczaj przebiega egzamin z przedmiotu ,,Wychowanie fizyczne z elementami samoobrony’’. Dotychczas słuchacz losował zestaw egzaminacyjny, w którym znajdowało się polecenie zaprezentowania wskazanej techniki. Miał czas na przygotowanie się do jej pokazania w trakcie egzaminu.

seminarium w kaliszu 2 20110614 2005200476W X Międzynarodowym Seminarium Sztuk Walki i Technik Interwencji, które odbyło się w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu, nie mogło zabraknąć wykładowców z Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach. Było to dla nich spotkanie szczególne.

Kamila jest uczennicą I klasy Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zawadach. Uczy się bardzo dobrze, bo lubi się uczyć. Ma olbrzymie szanse, aby otrzymać stypendium naukowe za osiąganie bardzo dobrych wyników w nauce. Ma pięcioro rodzeństwa, a rodzice imają się różnych zajęć, by móc dzieciom zapewnić utrzymanie. Żyją skromnie, ale uczciwie.

krwiodawcy z ossw w kulach 20110602 1015778595Po raz kolejny w dniu 2 czerwca 2011 r. do Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach zawitał  ambulans z Katowic przystosowany do pobierania krwi. Kandydaci na krwiodawców zostali poddani odpowiednim badaniom, na tyle skrupulatnym, że nie wszyscy chętni uzyskali zgodę lekarza. Drobna infekcja czy przeziębienie stanowiło przeszkodę do zabiegu.

goscie konferencji 3 20110601 2017228472Po raz pierwszy w swej historii, Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kulach gościł tak liczne grono przedstawicieli polskiego świata nauki. Konferencja zgromadziła pracowników naukowo-dydaktycznych Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, a wśród nich: prof. Jarosław Utrat-Milecki, prof. Andrzej Rejzner, dr Teodor Bulenda, dr Jadwiga Królikowska, dr Bogusława Filipowicz, dr Joanna Felczak, dr Paweł Szczepaniak, dr Dariusz Schmidt.

miedzynarodowa konferencja naukowa 1 20110531 1102466637W dniach od 27 do 29 maja 2011 r. w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa:  „Profilaktyka – Resocjalizacja – Readaptacja. Dokonania, problemy, perspektywy”. Organizatorami Konferencji byli: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego i Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kulach. Komitet Organizacyjny Konferencji tworzyli: prof. dr hab. Andrzej Rejzner i dr Paweł Szczepaniak z Uniwersytetu Warszawskiego, dr Barbara Jezierska i dr Adam Szecówka z Uniwersytetu Wrocławskiego, studenckie koła naukowe z tych uczelni.

mlodziez w ossw w kulach 20110526 1360434821W dniach 23 – 24 maja 2011 r. Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kulach gościł uczniów Zespołu Szkół w Kłobucku. Młodzież Liceum Ogólnokształcącego odbywała zajęcia w Ośrodku w ramach programu kształcenia ,,Edukacja ogólnopolicyjna’’.
Pod okiem swoich opiekunów i wykładowców OSSW w Kulach, uczniowie poznawali tajniki samoobrony i sportów walki. Po zajęciach na macie skorzystali z kąpieli w basenie Ośrodka. Swoje umiejętności strzeleckie prezentowali na strzelnicy pneumatycznej. Tarcze, do których strzelali zachowali na pamiątkę, by móc pochwalić się innym kolegom.

art35Wykładowca Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach ppor. Artur Kasztelan od dawna zajmuje się problematyką tatuaży. Niedawno dziennikarze stacji telewizyjnej TVN zwrócili się do niego z prośbą o rozszyfrowanie tatuaży młodocianego przestępcy. W programie "Uwaga" wyemitowano  rozmowę z nim.

czworonozni goscie w ossw w kulach 1 20110511 1537751631W dniu 10 maja 2011 r. słuchacze odbywający szkolenie zawodowe dla podoficerów SW w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach byli uczestnikami nietypowych zajęć. W Ośrodku pojawili się czworonożni goście: Nylon i Naf – psy specjalne z Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim. Swoich pupili przywieźli przewodnicy psów: st. sierż. sztab. Janusz Zimny i plut. Grzegorz Rejniak. Oprócz nich do Ośrodka zawitali funkcjonariusze z Zakładu Karnego w Czarnem: ppor. Adam Borysewicz – kierownik działu szkolenia przewodników i tresury psów służbowych oraz por. Marcin Kulig – instruktor i lekarz weterynarii tegoż działu.