Kule 2
42-110 Popów

Tel.: 34 310 40 36
Fax: 34 310 36 53

z kroniki podrozy do francji 20111007 1435099438Kandydaci do Krajowej Szkoły Administracji Penitencjarnej (ENAP) przystępują do konkursu, ogłaszanego i przeprowadzanego przez Dyrekcję Generalną. W ramach konkursu kandydaci zdają egzamin wstępny. Składa się on z części pisemnej w formie testu, obejmującego sprawdzenie wiedzy ogólnej oraz testów sprawnościowych, rozmowy z psychologiem oraz rozmowy końcowej.

z kroniki podrozy do francji 20111005 1002032345Francuska administracja penitencjarna, tak jak w Polsce, podlega Ministrowi Sprawiedliwości. Inaczej niż w Polsce, w jej skład wchodzą także kuratorzy. Podzielona jest na 9 dyrekcji międzyregionalnych.
Od 2009 r., to jest od wejścia w życie aktualnej ustawy penitencjarnej, francuska administracja penitencjarna realizuje dwie misje: ochronną i penitencjarną. We francuskich jednostkach penitencjarnych przebywa ponad 64 tys. skazanych i tymczasowo aresztowanych, ponad 8500 skazanych objętych jest dozorem elektronicznym. Francuskie więziennictwo również boryka się problemem przeludnienia.

francuski gosc w ossw w kulach 20110928 1042878112W Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach przebywał w ramach wizyty stażowej dyrektor z Francji Pan Julien Le Brun. To druga wizyta stażowa w Kulach francuskich gości. W roku ubiegłym Kule gościły w ramach stażu dwoje francuskich dyrektorów. To efekt porozumienia o współpracy zawartego z Krajową Szkołą Administracji Penitencjarnej w Agen. Panu Julienowi towarzyszyła Pani por. Anna Świtek-Bąk, której umiejętności z zakresu tłumaczenia języka francuskiego są nieocenione.

z kroniki podrozy do francji wiezienia 20110928 1661710135We Francji istnieje 190 jednostek penitencjarnych, które dzielą się na 3 kategorie: areszty śledcze, zakłady karne i zakłady dla młodocianych. Oprócz nich funkcjonują także jednostki penitencjarne znajdujące się w terytoriach zamorskich Francji. W aresztach śledczych przebywają osoby tymczasowo aresztowane oraz skazani na kary pozbawienia wolności do dwóch lat. W zakładach karnych dla skazanych niebezpiecznych odbywają karę skazani niebezpieczni, multirecydywiści oraz skazani na kary długoterminowe, w tym kary dożywotniego pozbawienia wolności. W zakładach dla młodocianych przebywają skazani w wieku od 13 do 18 roku życia. W zakładach tych nauka jest obowiązkowa, a skazani mają bardzo szczegółowo ułożony porządek dnia. Istnieją także centra penitencjarne, w których mieszczą się areszty śledcze i zakłady karne, z wyjątkiem zakładów dla skazanych niebezpiecznych.

Pierwszego dnia wizyty, 6 września 2011 r. przywitali nas Pan François Goetz – Zastępca Dyrektora Krajowej Szkoły Administracji Penitencjarnej w Agen, Pan Antoine Cuenot – dyrektor departamentu ds. kontaktów międzynarodowych ENAP oraz pracownicy tegoż departamentu Pani Marie-Jésus Copado, Pani Amélie Tostivint i Pan José Marivela, którzy towarzyszyli nam w trakcie całego pobytu we Francji.

kryptonim powolanie 11 20110919 1096094791Miejsce: Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kulach – sala wykładowa;
Czas: sobota, 17 września 2011 r., godz. 6.15 rano.

Kierownik działu szkolenia, kadr i spraw socjalnych melduje komendantowi Ośrodka Szkolenia funkcjonariuszy i pracowników gotowych do odprawy. Komendant, mjr Jerzy Cyrulik, omawia pokrótce program, założenia i cele. Kierownik działu ochrony przypomina obowiązki na każdym posterunku i stanowisku, choć od dawna wszyscy je znają.

zakonczenie mistrzostw sw w plywaniu 20110916 1007277399W dniu 15 września 2011 r. zakończyły się IV Mistrzostwa Służby Więziennej w pływaniu. To dyscyplina sportowa, która po długiej przerwie powróciła do rozgrywek spartakiadowych. I chyba dobrze, bo okazało się, że zapaleńców i miłośników pływania nie brakuje, a i uzyskiwane wyniki o tym świadczą. W mistrzostwach uczestniczyło trzynaście reprezentacji Okręgowych Inspektoratów Służby Więziennej oraz Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu. Trzy drużyny wystąpiły w niekompletnym składzie, bez zawodniczki.
A oto zwycięzcy:

mistrzostwa sw w plywaniu 20110913 144325934213 września 2011 r. Komendant Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach mjr Jerzy Cyrulik otworzył IV Mistrzostwa Służby Więziennej w Pływaniu. Przywitał wszystkich uczestników mistrzostw i wyraził przekonanie, że zawody toczyć się będą w sportowej atmosferze.

polscy wieziennicy we francji 20110913 1547140332W dniach 5 – 9 września 2011 r. przedstawiciele polskiej Służby Więziennej przebywali we Francji. Wizyta była realizacją porozumienia pomiędzy Ośrodkiem Szkolenia Służby Więziennej w Kulach, a Krajową Szkołą Administracji Penitencjarnej w Agen, podpisanego 20 maja 2010 r. w Kulach.

zakonczenie kursu przygotowawczego w ossw 20110805 1031925983W dniu 5 sierpnia 2011 r. zakończył się w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach kurs przygotowawczy dla funkcjonariuszy działów ochrony. Uczestnicy kursu przez dwa tygodnie poznawali przepisy obowiązujące w Służbie, uczyli się podstawowych obowiązków. Zgłębiali tajniki wiedzy teoretycznej, zdobywali umiejętności praktyczne, przede wszystkim z zakresu posługiwania się bronią.

W Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach zakończyło się właśnie kolejne szkolenie i obóz  sportowo-wypoczynkowy dla dzieci oraz funkcjonariuszy służb mundurowych, głównie funkcjonariuszy Służby Więziennej. Już po raz trzeci, z inicjatywy ppłk. Mirosława Kuświka z Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu oraz związkowców z Zarządu Terenowego NSZZFiPW w Ostrowie Wielkopolskim, miłośnicy i pasjonaci samoobrony i sztuk walki spotkali się w Kulach, aby doskonalić swoje umiejętności, uczyć dzieci i młodzież filozofii i zasad samoobrony, a przy okazji odpocząć.