Kule 2
42-110 Popów

Tel.: 34 310 40 36
Fax: 34 310 36 53

ix mistrzostwa suby wiziennej w pice koszykowej 1 20140506 1007985628W dniu 6 maja 2014 r. w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach rozpoczęły się finały IX Mistrzostw Służby Więziennej w piłce koszykowej. Uczestników zawodów przywitał Komendant OSSW w Kulach ppłk Jerzy Cyrulik, życząc wszystkim zawodnikom sukcesów w sportowej rywalizacji. Mistrzostwa otworzył Czesław Tuła – Przewodniczący Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa, współorganizatora Mistrzostw.

wiosenna promocja w orodku szkolenia suby wiziennej w kulach 1 20140324 1265288636Pierwszy dzień tegorocznej wiosny zapewne szczególnie zapamiętają słuchacze szkolenia zawodowego dla podoficerów SW w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach. Tego dnia odbyła się uroczysta Promocja Podoficerska, wieńcząca trzymiesięczny okres szkolenia. Stopień kaprala SW otrzymało 99 funkcjonariuszy.
Prymusem szkolenia został kpr. Dawid Jarosz z Zakładu Karnego w Kłodzku. Drugą lokatę zajął kpr. Damian Pietruszka z Zakładu Karnego Nr 2 w Strzelcach Opolskich, a trzecie miejsce uzyskał kpr. Piotr Bogusz z Aresztu Śledczego w Krakowie. Słuchacze ci otrzymali nagrody pieniężne i książkowe, a także upominki od Starosty Powiatowego w Kłobucku. Za zaangażowanie i wzorową postawę w trakcie szkolenia, wyróżnienia otrzymało 12 słuchaczy.

licealici w orodku szkolenia suby wiziennej w kulach 1 20140311 1060837378W dniach 7 i 10 marca 2014 r. Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kulach gościł uczniów Zespołu Szkół w Kłobucku. Młodzież klas ,,mundurowych’’ Liceum Ogólnokształcącego odbywała zajęcia w Ośrodku w ramach programu kształcenia ,,Edukacja ogólnopolicyjna’’. Licealiści regularnie, od kilku lat, odwiedzają Ośrodek w Kulach, uczestnicząc w zajęciach przygotowanych i prowadzonych przez wykładowców OSSW. Młodzi ludzie wysłuchali wykładu na temat roli Służby Więziennej, zadań Ośrodka Szkolenia i systemu szkolenia funkcjonariuszy. Zostali zapoznani z problematyką patologii społecznych, a w szczególności uzależnieniami, przemocą rówieśniczą oraz przestępczością nieletnich. W trakcie zajęć obejrzeli film DVD z pakietu edukacyjno-profilaktycznego ,,Więzienie stracony czas”.

ossw w kulach dla modziey 20140305 1178674347W dniu 25 lutego br. przedstawiciele Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach por. Paulina Ryś-Gonera i por. Artur Kasztelan uczestniczyli w warsztatach profilaktycznych zorganizowanych przez Dyrekcję Zespołu Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublińcu oraz Śląską Grupę Wojewódzką Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji Region IPA Lubliniec. W warsztatach uczestniczyli również funkcjonariusze Policji z Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu, Oddziału Prewencji Policji w Katowicach, Szkoły Policji w Pile, Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Katowicach, przedstawiciele Straży Granicznej, Straży Pożarnej, Izby Celnej, Jednostki Wojskowej Komandosów w Lublińcu, przedstawiciele IPA, Wyższej Szkoły HUMANITAS w Sosnowcu oraz przedstawiciele Stowarzyszenia Generałów Policji RP.

polscy wiziennicy z wizyt w bawarii 20140207 1030040131W dniach 26 – 29 stycznia 2014 r. delegacja Służby Więziennej uczestniczyła w uroczystości pożegnania Dyrektora bawarskiej szkoły dla więzienników Bayerischen Justizvollzugsschule, Pana Reinhardta Vogla i powołania na to stanowisko Pani Renate Schoefer-Sigl.
W uroczystości uczestniczyli: Minister Sprawiedliwości Bawarii Pan Winfried Bausback, burmistrz miasta Straubing, przedstawiciel powiatu Straubing oraz dyrektorzy zakładów karnych i aresztów śledczych Bawarii. Nie zabrakło również przedstawicieli zaprzyjaźnionych służb mundurowych Bawarii. Na zaproszenie gospodarzy, do Straubing przybyła także delegacja polskiej Służby Więziennej i przedstawiciel austriackiej Akademii Więziennej w Wiedniu.

inauguracja szkolenia 2014 20140109 1077134084W dniu 8 stycznia 2014 r. w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach zainaugurowano kolejny rok szkolenia, siódmy w historii Ośrodka. Rozpoczęło się szkolenie zawodowe dla podoficerów Służby Więziennej o specjalizacji ochronnej. Stu słuchaczy z jednostek organizacyjnych podległych Dyrektorom Okręgowym SW w Katowicach, Krakowie, Lublinie, Opolu, Rzeszowie i Wrocławiu zdobywać będzie wiedzę teoretyczną i praktyczną, potrzebną w codziennej służbie. Uroczyste zakończenie szkolenia nastąpi w dniu 21 marca 2014 r.

Po raz ostatni w tym roku tą formułę usłyszeli 12 grudnia 2013 r. w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach słuchacze szkolenia zawodowego dla podoficerów SW. Dyrektorzy Okręgowi Służby Więziennej w Katowicach, Krakowie, Lublinie, Opolu i Wrocławiu nadali stopnie kaprala Służby Więziennej podległym sobie funkcjonariuszom. Komendant Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach ppłk Jerzy Cyrulik nadał stopień w imieniu Dyrektora Okręgowego SW w Rzeszowie.

mikoaje w mundurach 1 20131210 1952066691Są takie miejsca, gdzie uśmiech dziecka jest najważniejszy. Są takie dni, na które dzieci czekają z radością. Jest taki ktoś, wyczekiwany przez cały rok, który niesie radość. To oczywiście Święty Mikołaj, który wszystkim dzieciom rozdaje prezenty. W jego postać wcielili się słuchacze szkolenia zawodowego dla podoficerów, odbywającego się w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach.
Jak w roku ubiegłym, przygotowali wychowankom Domu Dziecka w Kłobucku mikołajkowe prezenty. Wsparli ich funkcjonariusze i pracownicy Ośrodka Szkolenia i 6 grudnia mikołajkowy konwój zjawił się w Domu Dziecka, niosąc uśmiech i radość.

umie y 2 20131128 1925467635Pod takim hasłem odbyła się w dniu 27 listopada 2013 r. VI edycja Wszechnicy Profilaktyki Społecznej w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach. Jak zwykle, w zajęciach Wszechnicy, oprócz słuchaczy szkolenia zawodowego dla podoficerów, uczestniczyli gimnazjaliści i licealiści ze szkół w Częstochowie, Działoszynie, Kłobucku, Lublińcu, Trębaczewie i Zawadach, a także wychowankowie Domu Dziecka w Kłobucku.

nmf 2009 2014 20131120 1314818097W dniu 19 listopada 2013 r. przedstawiciele Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach uczestniczyli w wideokonferencji zorganizowanej przez Biuro Kadr i Szkolenia Centralnego Zarządu Służby Więziennej w Warszawie poświęconej omówieniu zasad wsparcia przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

postawa godna naladowania 20131120 206049289712 listopada 2013 r. trzech funkcjonariuszy z Zakładu Karnego w Kluczborku, odbywających w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach szkolenie zawodowe dla podoficerów SW, wracało z przepustki do Ośrodka. Jadąc samochodem jednego z nich, stali się świadkami wypadku drogowego. Uczestnik wypadku miał liczne pocięcia i otarcia twarzy, był w szoku pourazowym.
Szer. Marek Bareta, szer. Krzysztof Jedliński i szer. Rafał Wyrębek nie wahali się ani chwili. Powiadomili służby ratunkowe, zabezpieczyli miejsce zdarzenia, udzielili poszkodowanemu pierwszej pomocy przedmedycznej aż do czasu przyjazdu ratowników medycznych. Gdy do miejsca wypadku dotarły służby ratunkowe, przekazali im niezbędne informacje.