Kule 2
42-110 Popów

Tel.: 34 310 40 36
Fax: 34 310 36 53

uroczysta odprawa subowa 20131118 152909081515 listopada 2013 r. w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach odbyła się uroczysta odprawa służbowa z okazji Narodowego Święta Niepodległości. W odprawie uczestniczyli gospodarze Ziemi Kłobuckiej: Starosta Powiatu Kłobuckiego Roman Minkina i wójt Gminy Popów Bolesław Świtała. Zaproszenie na uroczystość przyjęli przedstawicieli służb mundurowych, a wśród nich Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku mł. bryg. Zbigniew Desperak, Wojskowy Komendant Uzupełnień w Częstochowie ppłk Krzysztof Tarapacz, mjr rez. Cezary Kubiak reprezentujący Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych Urzędu Miasta Częstochowy, Prezes Stowarzyszenia Oficerów Ziemi Kłobuckiej Robert Rajchel.

Po raz piąty w historii Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach przybyli doń pasjonaci sztuk walki i samoobrony. Przyjechali, by uczestniczyć w jubileuszowym, piątym Międzynarodowym Seminarium Technik Interwencyjnych i Samoobrony im. Romka Smoka, które odbywało się w dniach 22 – 25 października 2013 r.
Seminarium nosi imię Romka Smoka – instruktora samoobrony, pasjonata wschodnich sztuk walki, wychowawcy z Zakładu Karnego w Herbach. Człowieka niezwykle wszystkim życzliwego, zawsze uśmiechniętego, pełnego optymizmu, mimo nieuleczalnej choroby, z którą się zmagał. Nie uczestniczył w I Seminarium Technik Interwencyjnych i Samoobrony w Kulach, bo stan zdrowia już mu na to nie pozwolił. Odszedł na wieczną służbę19 kwietnia 2008 r., w trakcie trwania Seminarium. Wszyscy uczestnicy ówczesnego seminarium zdecydowali, że następne seminaria będą nazywane imieniem Romka Smoka.

pielgrzymka na jasn gr 20131014 1385703941Już po raz siedemnasty, w dniu 12 października 2013 r., pielgrzymowali na Jasną Górę funkcjonariusze i pracownicy Służby Więziennej. W pielgrzymce uczestniczył Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Włodarski, Naczelny Kapelan Więziennictwa ks. prałat dr Paweł Wojtas, dyrektorzy biur Centralnego Zarządu Służby Więziennej, dyrektorzy okręgowi, dyrektorzy jednostek organizacyjnych, poczty sztandarowe, rodziny i najbliżsi funkcjonariuszy i pracowników.
W jasnogórskim sanktuarium przywitał wszystkich przeor Jasnej Góry. Pielgrzymka była okazją, by przed obrazem Czarnej Madonny złożyć codzienne troski, by na Jasnej Górze znaleźć siły na kolejne dni ciężkiej i odpowiedzialnej służby.

3 października 1863 r. dwa plutony powstańcze pod wodzą kpt. Jana Przybyłowicza i por. Konstantego Kraszewskiego (brata pisarza Józefa Ignacego Kraszewskiego), obozując w lesie pod Ostrowami, nieopodal wsi Mazówki, kilkanaście kilometrów od Kul, zostały otoczone przez przeważające siły rosyjskie płk Pisanko. Mimo długiej i rozpaczliwej obrony, oddział został rozbity. Nie wiadomo, ilu powstańców zginęło. Według kronikarza wsi Ostrowy z okresu międzywojennego, w bitwie we wsi Mazówki poległo trzynastu powstańców.

testowanie sprztu ochronnego 20131003 15850311642 października 2013 r. w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach przeprowadzono sprawdzian parametrów użytkowych sprzętu ochronnego dla funkcjonariuszy Służby Więziennej. Albowiem Centralny Zarząd Służby Więziennej prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę zestawów ochronnych udaroodpornych. Sprawdzian miał na celu dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty. Jego przebieg nadzorował i kierował nim Pan ppłk Leszek Michalski z Biura Ochrony i Spraw Obronnych Centralnego Zarządu Służby Więziennej. Ofertę złożyły dwie firmy zajmujące się m.in. produkcją sprzętu ochronnego.

powoanie 13 20131001 1079862315Nietypowo spędzili sobotni poranek 28 września funkcjonariusze i pracownicy Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach. Miast korzystać z dobrodziejstw weekendu, zgłosić się musieli w miejscu służby i pracy. Na dwa dni bowiem, Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kulach stał się Zmilitaryzowanym Oddziałem Służby Więziennej i miejscem realizacji ćwiczenia obronnego pod kryptonimem ,,Powołanie 13”.
O godz. 7.00 w jednej z sal wykładowych kierownik działu szkolenia, kadr i spraw socjalnych zameldował komendantowi Ośrodka Szkolenia funkcjonariuszy i pracowników gotowych do odprawy. Komendant, mjr Jerzy Cyrulik, omówił pokrótce program, założenia i cele ćwiczenia.

warsztaty metodyczne 20130926 1021323567Współcześnie kształcenie polega na uczeniu o rzeczach, a powinno nauczać rzeczy - ta myśl Jędrzeja Śniadeckiego przyświecała uczestnikom warsztatów metodycznych ,,Nowy model szkolenia funkcjonariuszy Służby Więziennej’’, które trwały od 23 do 26 września br. w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach. Przeznaczone były dla wykładowców ośrodków szkolenia, w których realizowane są kursy przygotowawcze.

74 rocznica bitwy pod mokr 20130904 1004812204Dla nas Polaków, 1 września to bolesna rocznica wybuchu II wojny światowej. 31 sierpnia 2013 r. w Mokrej odbyły się oficjalne uroczystości upamiętniające ten czas wielkiej i krwawej wojny. 1 września 1939 r. rozegrała się bitwa pod Mokrą – jedno z pierwszych starć zbrojnych Wojska Polskiego podczas drugiej wojny światowej, które miało miejsce w pobliżu wsi Mokra, 5 km na północ od Kłobucka, 23 km na północny zachód od Częstochowy.
Wołyńska Brygada Kawalerii dowodzona przez płk. dypl. Juliana Filipowicza powstrzymywała przez cały dzień kilkakrotnie silniejszą niemiecką 4 Dywizję Pancerną i zadała jej poważne straty w ludziach i w sprzęcie. Bitwa pod Mokrą zakończyła się dużym sukcesem Wołyńskiej Brygady Kawalerii.

termomodernizacja 20160222 1987349964W dniu 20 sierpnia 2013 r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie została podpisana umowa o realizację zadania Państwowej Jednostki Budżetowej zakwalifikowanego do dofinansowania pn. Kompleksowa termomodernizacja obiektów Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach.
Umowa została podpisana przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Ochrony Klimatu, kierownika Wydziału Efektywności Energetycznej w Budownictwie Panią Małgorzatę Kijowską ze strony NFOŚiGW oraz przez komendanta OSSW w Kulach mjr Jerzego Cyrulika.

promocja 20130629 1074438761Kolejna grupa podoficerów Służby Więziennej opuściła 27 czerwca 2013 r. mury Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach. Szkolenie ukończyło stu funkcjonariuszy pełniących na co dzień służbę w działach ochrony.
Jak zawsze przed wakacjami, tak i tym razem Promocja Podoficerska w Kulach miała szczególnie uroczysty charakter. Poprzedziła ją uroczystość nadania pierwszego stopnia oficerskiego funkcjonariuszom Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach, którzy w tym roku ukończyli szkolenie zawodowe dla oficerów SW. Tradycją stało się już, że nowi oficerowie z Kul promowani są właśnie podczas letniej Promocji Podoficerskiej.

ossw w kulach dla mlodziezy 20130626 1274739986Od chwili powołania, Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kulach podjął współpracę z okolicznymi szkołami, a w szczególności z klasami mundurowymi tych szkół. W ramach tej współpracy, w dniach 18 - 19 czerwca br. OSSW w Kulach stał się miejscem realizacji zajęć z przedmiotu ,,Edukacja ogólnopolicyjna’’ dla licealistów z Zespołu Szkół w Kłobucku.
Przez dwa dni wykładowcy działu szkolenia, kadr i spraw socjalnych prowadzili z uczniami zajęcia z wychowania fizycznego oraz samoobrony. Licealiści wysłuchali wykładu na temat zadań Służby Więziennej i roli Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach.