Kule 2
42-110 Popów

Tel.: 34 310 40 36
Fax: 34 310 36 53

vi midzynarodowe seminarium im romka smoka 20141028 1097289650W dniach 20 – 23 października 2014 r. w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach spotkali się pasjonaci sztuk walki i samoobrony. Okazją było VI Międzynarodowe Seminarium Technik Interwencyjnych i Samoobrony im. Romka Smoka. Seminarium na stałe weszło do kalendarza spotkań instruktorów samoobrony, a o jego randze świadczy fakt, że uroczystość otwarcia Seminarium zaszczycił swoją obecnością Dyrektor Biura Kadr i Szkolenia Centralnego Zarządu Służby Więziennej Pan płk Wiktor Głowiak.
Pomysłodawcą i inicjatorem Seminarium był emerytowany już wykładowca samoobrony w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach mjr w st. spoczynku Krzysztof Radziejowski.

funkcjonariusze i pracownicy na jasnej grze 20141013 1247666734Już po raz osiemnasty, w dniu 11 października 2014 r., pielgrzymowali na Jasną Górę funkcjonariusze i pracownicy Służby Więziennej. W pielgrzymce uczestniczył Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Włodarski, Naczelny Kapelan Więziennictwa ks. prałat dr Paweł Wojtas, dyrektorzy okręgowi, poczty sztandarowe, rodziny i najbliżsi funkcjonariuszy i pracowników.
W jasnogórskim sanktuarium przywitał wszystkich przeor Jasnej Góry. Pielgrzymka była okazją, by przed obrazem Czarnej Madonny złożyć codzienne troski, by na Jasnej Górze znaleźć siły na kolejne dni ciężkiej i odpowiedzialnej służby.

inauguracja szkolenia w orodku szkolenia suby wiziennej w kulach 1 20141010 1051207858Po wyjątkowo długiej w tym roku przerwie wakacyjnej, w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach znów pojawili się słuchacze. 7 października 2014 r. rozpoczęło się kolejne szkolenie zawodowe dla podoficerów Służby Więziennej o specjalizacji ochronnej. Słuchacze zamieszkali w pachnących jeszcze świeżą farbą, wyremontowanych pokojach. Do 11 grudnia zdobywać będą wiedzę i kwalifikacje potrzebne w codziennej służbie na podstawowych posterunkach. Po złożeniu egzaminu końcowego wszyscy słuchacze (oby tak było!) otrzymają stopień kaprala Służby Więziennej. Uroczyste zakończenie szkolenia nastąpi w dniu 18 grudnia.

tekst: Grzegorz Walkiewicz
foto: Andrzej Miklus

uroczystoci rocznicowe pod mokr 20140902 11544470911 września 1939 r. we wsi Mokra na Ziemi Kłobuckiej, ułani 21. Pułku Ułanów Nadwiślańskich wchodzącego w skład Wołyńskiej Brygady Kawalerii pod dowództwem płk. Juliana Filipowicza, stoczyli heroiczną bitwę z przeważającymi siłami hitlerowskiego najeźdźcy. W dniu 31 sierpnia br., w przeddzień 75. rocznicy wybuchu II wojny światowej i Bitwy pod Mokrą, przed pomnikiem Wołyńskiej Brygady Kawalerii, znajdującym się na polu historycznej bitwy, odbyły się uroczystości upamiętniające tamte wydarzenia.

Zgodnie z podpisaną umową z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska, w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach od czerwca br. trwa termomodernizacja jego obiektów. Prace remontowe obejmą również wymianę centralnej kotłowni i sieci przesyłowej oraz montaż instalacji solarnej. Inwestycja spowoduje zmniejszenie zużycia opału. Korzystnie wpłynie na warunki pracy dla funkcjonariuszy i pracowników zatrudnionych w Ośrodku, a i słuchacze odbywający szkolenie w Kulach odczują zdecydowaną poprawę warunków socjalnych.

jubileuszowa promocja w ossw w kulach 20140606 1004877085Promocja w dniu 5 czerwca 2014 r. w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach miała charakter szczególnie uroczysty. Była to bowiem dwudziesta piąta promocja w dziejach Ośrodka. A odbyła się dzień po uroczystościach związanych z dwudziestą piątą rocznicą czerwcowych wyborów 1989 roku. O tym wydarzeniu sprzed ćwierćwiecza, przypomniał Komendant Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach ppłk Jerzy Cyrulik, witając wszystkich uczestników.
Zgodnie z tradycją, letnią Promocję Podoficerską poprzedza uroczystość nadania pierwszego stopnia oficerskiego funkcjonariuszom Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach, którzy w tym roku ukończyli szkolenie zawodowe dla oficerów SW.

bieg patrolowo medyczny 20140605 1082011816W dniu 03 czerwca 2014 roku w Lublińcu odbył się bieg patrolowo-medyczny który zgromadził funkcjonariuszy Służby Więziennej, Policji, Straży Pożarnej, Służby Celnej, Straży Granicznej, Wojska, Ratowników Medycznych oraz uczniów klas mundurowych z Zespołu Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublińcu. Impreza odbyła się na terenie strzelnicy wojskowej, gdzie przedstawiciele poszczególnych służb sprawdzali zdobyte przez uczniów umiejętności teoretyczne i praktyczne związane z funkcjonowaniem danej formacji.

reprezentacja ossw kule w zawodach strzeleckich 20140604 1665205344Drużyna strzelecka z Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach uczestniczyła w dniu 31 maja 2014 r. w Mistrzostwa Policji w strzelaniu, które odbyły się w Szkole Policji w Katowicach. Zawody odbywały się pod patronatem Komendy Głównej Policji. Do rywalizacji, której celem było popularyzowanie sportu strzeleckiego, zostały zaproszone wszystkie służby mundurowe, również Służba Więzienna, którą reprezentowała drużyna z Ośrodka Szkolenia SW w Kulach.
Program zawodów przewidywał dwie konkurencje w zakresie użycia broni krótkiej. Pierwsza, strzelanie dokładne, polegała na oddaniu 20 strzałów w czasie sześciu minut do tarczy znajdującej się w odległości 25 m.

iii seminarium penitencjarne 20140530 1014063339W dniu 29 maja 2014 r. odbyło się III Seminarium Penitencjarne zorganizowane przez Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Katowicach i Kolegium Nauczycielskie w Bytomiu pod tytułem „Rola środków probacyjnych i oddziaływań terapeutycznych w procesie readaptacji osób niedostosowanych społecznie”. Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kulach na Seminarium reprezentowały por. Paulina Ryś-Gonera, która w swym wystąpieniu przedstawiła temat: „Warunkowe przedterminowe zwolnienie w ujęciu polskiego prawa karnego” oraz st. szer. Iwona Kotynia.

unia europejska oczami dziecka 20140527 1143665686Pod takim hasłem odbył się w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach w dniu 24 maja br. Festyn z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka. Jak zwykle, w Ośrodku pojawiły się przedszkolaki i dzieci ze szkół podstawowych z gminy Popów, z Działoszyna, wychowankowie Domu Dziecka z Kłobucka i, oczywiście, dzieci funkcjonariuszy i pracowników OSSW, a także innych, sąsiednich jednostek.
W przeddzień wyborów do Parlamentu Europejskiego, dzieci wybierały swoich kandydatów do Bajkowego Parlamentu. Każdy z milusińskich otrzymał bajkowy dowód osobisty, uprawniający do udziału w głosowaniu.

ix mistrzostwa suby wiziennej w pice koszykowej 20140510 1074542256W Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach, od 5 do 8 maja 2014 r., gościli najlepsi koszykarze – więziennicy. Osiem reprezentacji Okręgowych Inspektoratów, wyłonionych w rozgrywkach strefowych, walczyło o miano Mistrza Służby Więziennej w Koszykówce w roku 2014. Tytułu mistrzowskiego broniła reprezentacja Katowic, która zwyciężyła w VIII Mistrzostwach w 2012 roku. Ale jak to w sporcie bywa, nie zawsze faworyci wygrywają.
Po rundzie wstępnej, do rozgrywek półfinałowych zakwalifikowały się drużyny z Rzeszowa i Poznania oraz Wrocławia i Katowic.