Kule 2
42-110 Popów

Tel.: 34 310 40 36
Fax: 34 310 36 53

Honorowe Krwiodawstwo w Służbie Więziennej - Narada instruktażowo-szkoleniowa w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach

1krwiodawstwoZgodnie z decyzją Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w dniach 8-10 września 2021 roku w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach odbyła się narada instruktażowo-szkoleniowa poświęcona popularyzacji Honorowego Krwiodawstwa w Służbie Więziennej.

Naradę prowadził Przewodniczący Zespołu ds. Popularyzacji Honorowego Krwiodastwa w SW Barłomiej Muryn. W naradzie uczestniczyli przedstawiciele okręgowych inspektoratów SW odpowiedzialni za propagowanie i organizację akcji honorowego krwiodawstwa na terenie działania swoich inspektoratów oraz podległych im zakładów karnych i aresztów śledczych.

Uczestników narady powitała Komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach płk Magdalena Knapik, która podkreśliła jak ważną sprawą jest krzewienie wśród funkcjonariuszy i pracowników SW chęci pomocy potrzebującym i dzielenie się z nimi cząstką siebie. COSSW w Kulach podczas narady reprezentowała wykładowca por. Iwona Kotynia – koordynator ds. Honorowego Krwiodastwa w COSSW w Kulach.

Na naradzie omówiono sytuację krwiodawstwa w naszej formacji. Podjęto także prace nad projektem poprawek do zarządzenia Dyrektora Generalnego SW dotyczącego tematyki honorowego krwiodawstwa. Przeanalizowano wprowadzenie i szczegółowe regulacje Kodeksu Honorowego Krwiodawcy oraz omówiono organizację ogólnopolskiej akcji „Służymy pomocą – mamy to we krwi”, która jest planowana w 2022 roku. Jenocześnie podsumowano akcję „Nasza Krew Nasza Ojczyzna” prowadzonej w 2021 roku. Zespół rozpoczął również przygotowania organizacyjne do przystąpienia do Sekcji Służy Więziennej w Krajowej Radzie PCK.

Funkcjonariusze i pracownicy Służby Więziennej często biorą udział w akcjach pomocowych. Celem akcji krwiodawstwa jest zapewnienie dostępności krwi dla szpitali oraz promowanie przez Służbę Więzienną tej idei. Funkcjonariusze i pracownicy naszej formacji służą pomocą drugiemu człowiekowi, szerząc ideę dzielenia się cząstką siebie z potrzebującymi. Oddana bezinteresownie krew ratuje zdrowie i życie ludzi w całej Polsce. Pacjenci, którzy ją otrzymują i ich rodziny są wdzięczni za każdą jej kroplę. Propagowanie oddawania krwi potrzebującym oraz pozyskiwanie jak największej liczby nowych dawców krwi zasługuje na wyrazy uznania. Jest to tym bardziej cenna inicjatywa w czasach pandemii.

tekst: mjr Paulina Ryś-Gonera zdjęcia: por. Iwona Kotynia

2krwiodawstwo 3krwiodawstwo

4krwiodawstwo