Kule 2
42-110 Popów

Tel.: 34 310 40 36
Fax: 34 310 36 53

Manewry Poszukiwawczo-Ratownicze

1manewryW dniach 3-4 września 2021 roku na terenie Koźmina Wielkopolskiego i przyległych gmin odbyły się II Ogólnopolskie Manewry Poszukiwawczo-Ratownicze pk. Nocny Tropiciel.

W dniach 3-4 września 2021 roku na terenie Koźmina Wielkopolskiego i przyległych gmin odbyły się II Ogólnopolskie Manewry Poszukiwawczo-Ratownicze pk. Nocny Tropiciel. Przygotowanie i przeprowadzenie manewrów odbyło się w ramach współpracy Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej oraz Stowarzyszenia „Szukamy i Ratujemy”. Wsparcia logistycznego udzieliły m.in. : Wojska Obrony Terytorialnej, Policja, Zespoły Ratownictwa Medycznego, Państwowa Straż Pożarna oraz oddziały rejonowe Ochotniczej Straży Pożarnej.

W dniu 3 września przeprowadzono rekonesans miejsc ćwiczeń, rozmieszczono konstrukcje pozorujące katastrofę, a także udzielano instruktażu pozorantom.

W dniu 4 września po odprawie z pozorantami i sędziami oceniającymi działania rozpoczęto manewry.

Bezpośrednio w akcję poszukiwawczo-ratowniczą zaangażowane były: 1 Grupa Lotniczego Zespołu Poszukiwawczo-Ratownicza (ASAR Świdwin), Ratownicy Medyczni GOPR Karkonosze, Zespoły Ratownictwa Medycznego oraz jednostki Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej.

Scenariusz tegorocznych manewrów oparty został o trzy pozorowane epizody sytuacji kryzysowej: 1. Awarię i rozbicie się samolotu wojskowego, 2. Poszukiwanie i zabezpieczenie medyczne skoczków spadochronowych, którzy zdążyli wyskoczyć z pokładu spadającego samolotu, 3. Katastrofę balonu turystycznego oraz poszukiwanie i udzielanie pomocy poszkodowanym.

Aktywnym uczestnikiem trzeciego epizodu był również mjr Tomasz Nawrocki – wykładowca Zakładu Ochronnego Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach. Wcielając się w rolę poszkodowanego mógł bezpośrednio doświadczać prowadzonej akcji poszukiwawczo-ratowniczej.

Działania ratownicze obejmowały poniższe elementy:

- zlokalizowanie i zabezpieczenie miejsca katastrofy,

- odnalezienie osób poszkodowanych,

- ocenę świadomości poszkodowanych, manualne wykrycie obrażeń, udzielenie niezbędnego zaopatrzenia medycznego na miejscu zdarzenia oraz doraźnego wsparcia psychologicznego,

- przygotowanie zaopatrzonych poszkodowanych do transportu drogą powietrzną i przemieszczenie ich do szpitala polowego,

- wdrożenie szczegółowej diagnostyki urazów oraz leczenia specjalistycznego.

Angażowanie się wykładowcy, instruktora w rolę pozoranta np. osoby wobec której podejmowane są działania ratownicze albo stosowane są wybrane środki przymusu bezpośredniego, nie jest czymś nowym w pracy dydaktycznej. Stanowi kontynuację metod wykorzystywanych w poprzednich latach w szkoleniu Grup Interwencyjnych Służby Więziennej, co pozwalało ocenić rzeczywiste umiejętności funkcjonariuszy, a także selekcjonować techniki.

Wejście w rolę pozoranta to ważne ogniwo łączące wiedzę teoretyczną z umiejętnościami praktycznymi dydaktyka. Ponadto taki angaż daje możliwość sprawdzenia się samemu w sytuacji nowej, nietypowej, niepowtarzalnej.

tekst i zdjęcia: Tomasz Nawrocki

2manewry 3manewry 4manewry

5manewry