Kule 2
42-110 Popów

Tel.: 34 310 40 36
Fax: 34 310 36 53

"Żonkilowe pola nadziei" w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach

zonkilowe pola nadziei w ossw 20111021 1334774628„Pola Nadziei" to program, który ma za zadanie szerzenie idei hospicyjnej w społecznościach lokalnych. Inicjatorem programu w Polsce od 1995 roku jest Hospicjum św. Łazarza w Krakowie. Międzynarodowym symbolem programu są żonkile, które przypominają nam o osobach cierpiących, niepełnosprawnych, oczekujących pomocy i opieki. Akcja sadzenia żonkili ma charakter symboliczny. Jej celem jest integracja osób, chcących włączyć się w dzieło pomocy hospicjom.
W ideę pomocy hospicyjnej, symbolizowanej żonkilem – po raz kolejny – włączyli się funkcjonariusze, pracownicy i słuchacze szkolenia zawodowego na pierwszy stopień podoficerski SW Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach oraz grupa gimnazjalistów z Gimnazjum Nr 1 z Zawad. Jej inicjatorką i gorącą orędowniczką jest dydaktyk i pedagog wspomnianego Gimnazjum Pani Mariola Szymocha.
Akcja sadzenia żonkili rozszerzona została o honorowe oddawanie krwi zarówno przez słuchaczy jak i przez funkcjonariuszy i pracowników Ośrodka Szkolenia. Oddali ją dla tych, którzy na nią czekają i jej potrzebują. Na podopiecznych Pani Marioli Szymochy czekały również ubrania,  zabawki i inne potrzebne w życiu codziennym rzeczy, którymi podzielili się słuchacze i kadra Ośrodka.
Nim słuchacze i kadra OS SW  rozpoczęli sadzenie żonkili wszyscy z zainteresowaniem wysłuchali koncertu w wykonaniu grupy gimnazjalistów z zespołu artystycznego "ZA...!" , którego opiekunem jest pani Izabela Swatek.
„Pole Nadziei” w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach ma kształt słońca, które pomimo przeciwności losu, cierpienia i trudnych chwil, pozwala nam zachować nadzieję i przypomina słowa Jana Kochanowskiego:
"Nie porzucaj nadzieje,
Jakoć sie kolwiek dzieje:
Bo nie już słońce ostatnie zachodzi,
A po złej chwili piękny dzień przychodzi".

Tekst: Ewa Włodarczyk-Małolepsza
Foto: Krzysztof Lipka