Kule 2
42-110 Popów

Tel.: 34 310 40 36
Fax: 34 310 36 53

Wizyta uczniów w COSSW w Kulach

1Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kulach gościł uczniów klas VIII

W ramach wzajemnej współpracy i promocji Służby Więziennej w dniu 26 października 2022 roku Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kulach gościł uczniów klas VIII Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Nowej Brzeźnicy. Celem wycieczki było poznanie charakteru pracy naszej formacji. Kadra dydaktyczna Ośrodka podzieliła się z uczniami swoją wiedzą i doświadczeniem. Ósmoklasiści mieli okazję zobaczyć od kuchni pracę funkcjonariuszy, którzy na co dzień pełnią obowiązki zarówno w oddziale mieszkalnym jak i poza nim. Zwiedzając teren Ośrodka, młodzież poznała podstawowe zasady bezpieczeństwa oraz specyfikę pracy funkcjonariuszy Służby Więziennej, którą szczegółowo przedstawili wykładowcy: ppor. Marcin Kryń oraz ppor. Szymon Dybalski. Pomimo, iż w Ośrodku prowadzone jest szkolenie unitarne w korpusie chorążych, udało się również zwiedzić strzelnicę oraz zobaczyć część szkolenia z zakresu samoobrony pod okiem wykładowcy prowadzącego zajęcia z tego przedmiotu - st. chor. Grzegorza Kasprzykowskiego. Zespół Szkolno–Przedszkolny z dużym entuzjazmem przyswoił sobie przedstawiane treści oraz wyraził chęć dalszej współpracy z Centralnym Ośrodkiem Szkolenia w celu promowania Służby Więziennej wśród młodych ludzi, którzy w przyszłości chcieliby wstąpić w szeregi naszej formacji.

tekst i zdjęcia: ppor. Szymon Dybalski

2 3