Kule 2
42-110 Popów

Tel.: 34 310 40 36
Fax: 34 310 36 53

Narada Kadry Służby Informatycznej w COSSW w Kulach

8W Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach odbyła się narada instruktażowo-szkoleniowa kadry służby informatycznej.

W dniach 14-17 listopada 2022 r. w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach odbyła się narada instruktażowo-szkoleniowa kadry służby informatycznej. Uczestnikami narady było 39 funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej zajmujących się zagadnieniami teleinformatycznymi w jednostkach organizacyjnych naszej formacji. Celem narady było omówienie realizacji zadań służby informatycznej SW, a także poszerzenie wiedzy w zakresie nowoczesnych rozwiązań technicznych pojawiających się na rynku. Uczestnicy narady nabyli kompetencje w zakresie planowania i realizacji zakupów sprzętu i oprogramowania dla funkcjonujących w jednostkach organizacyjnych systemów informatycznych i systemów łączności, a także zabezpieczeń elektronicznych. W trakcie zajęć i wykładów omówiono m. in. tematykę założeń związanych z utrzymaniem sprzętu i systemów informatycznych i ochrony antywirusowej. Omówiono działalność Punktu Certyfikacji, zasady działania systemu łączności radiowej VoIP oraz bezpieczeństwo na urządzeniach mobilnych. Zaprezentowano kontrolę dostępu z uwzględnieniem zintegrowanego systemu bezpieczeństwa firmy Milestone, rozwiązania HID Global dedykowane dla obiektów penitencjarnych, systemy kontroli INCEDO oraz specjalistyczne usługi serwisowe w zakresie drzwi, bram i przegród przeciwpożarowych. W trakcie narady odbyły się warsztaty Microsoft 365. Przedłożono informację na temat planu finansowego na rok 2023 oraz założenia do realizacji Ustawy Modernizacyjnej na lata 2022-2025.

Organizatorem narady było Biuro Informatyki i Łączności CZSW. Uczestników narady powitała Komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach płk Magdalena Knapik.

tekst: mjr Paulina Ryś-Gonera
zdjęcia: kpt. Jacek Głuch, mjr Rafał Nicpoń

2 6 5

33 44