Kule 2
42-110 Popów

Tel.: 34 310 40 36
Fax: 34 310 36 53

Szkolenie dla administratorów systemu łączności

1W dniach 10-14 października 2022 r. w COSSW w Kulach Oddział Zamiejscowy w Sulejowie odbyło się szkolenie dla administratorów systemu łączności

W dniach 10-14 października 2022 r. w Oddziale Zamiejscowym w Sulejowie, COSSW w Kulach, Biuro Informatyki i Łączności Centralnego Zarządu Służby Więziennej w Warszawie zrealizowało tygodniowe szkolenie dla administratorów systemu łączności radiowej Służby Więziennej (SŁR SW). W ramach doskonalenia zawodowego, omówiono szczegółowo zasady funkcjonowania nowego systemu, posługiwania się radiotelefonami noszonymi, samochodowymi oraz konsolami operatora. Każdy z uczestników szkolenia zrealizował programowanie radiotelefonu i dokonał podstawowej konfiguracji konsoli. Do ćwiczeń posłużył szkolny zestaw z serwerem i przemiennikiem. Omawiano praktyczne wykorzystanie systemu łączności w jednostce penitencjarnej oraz podczas konwoju. Tygodniowy kurs ukończyło 28 administratorow.

treść i zdjęcia: mjr Cezary Mecwaldowski

2 3 5

4