Kule 2
42-110 Popów

Tel.: 34 310 40 36
Fax: 34 310 36 53

Zakończenie szkolenia podoficerskiego – grudzień 2021

1W dniu 22 grudnia 2021 r. w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach zakończyło się szkolenie zawodowe na pierwszy stopień w korpusie podoficerskim SW.

Do egzaminu przystąpiło 205 absolwentów szkolenia zawodowego realizowanego w COSSW w Kulach oraz w OZ w Sulejowie. Wcześniej słuchacze zostali przeegzaminowani z poszczególnych bloków i modułów tematycznych wynikających z programu szkolenia. Przypomnijmy, że szkolenie rozpoczęło się w dniu 15 października 2021 roku w formie hybrydowej. Część zajęć została przeprowadzona w systemie wideokonferencji, a do ośrodka słuchacze przyjechali na część praktyczną, którą odbyli w restrykcyjnym reżimie sanitarnym. Słuchaczy wyposażono w maseczki, zapewniono także środki do dezynfekcji i mycia rąk a także postanowiono o czasowym zakazie miejsca skoszarowania. W trakcie tych rygorystycznych obostrzeń w zakresie profilaktyki zakażeń koronawirusem, funkcjonariusze złożyli egzamin i spełnili kryteria wymagane do awansu na pierwszy stopień w korpusie podoficerów Służby Więziennej.
Wyniki egzaminu pokazały dobre przygotowanie nowej kadry podoficerskiej do czekających na funkcjonariuszy wymagających zadań służbowych. Gratulujemy nowym podoficerom i życzymy im dalszych sukcesów w służbie.
Po egzaminie odbyło się zakończenie szkolenia, na którym Komendant COSSW w Kulach płk Magdalena Knapik, pogratulowała funkcjonariuszom, podziękowała kadrze ośrodka i złożyła wszystkim najlepsze życzenia świateczne i noworoczne. Równolegle zakończenie szkolenia odbyło się w Oddziale Zamiejscowym w Sulejowie. Funkcjonariuszom, którzy ukończyli szkolenie podziękowano za zdyscyplinowanie i podporządkowanie się ograniczeniom wynikającym z reżimu sanitarnego, a także zaangażowanie w akcję Honorowego Krwiodawstwa. Zakończenia szkolenia zarówno w COSSW w Kulach, jak i w OZ w Sulejowie ze względów bezpieczeństwa epidemiologicznego, przebiegły bez uroczystej odprawy, a w promocji podoficerskiej nie mogli uczestniczyć bliscy funkcjonariuszy. Jednak atmosfera na sali w Kulach, jak i w Sulejowie była nie mniej podniosła.


tekst: mjr Paulina Ryś-Gonera
zdjęcia: mjr Paulina Ryś-Gonera, por. Mikołaj Cierpioł

20211222 113115 20211222 113257 IMG 8024