Kule 2
42-110 Popów

Tel.: 34 310 40 36
Fax: 34 310 36 53

Akcja Krwiodawstwa w COSSW w Kulach

20211123 101611W dniu 23 listopada 2021 roku w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach odbyła się akcja Honorowego Krwiodawstwa. Do Ośrodka przyjechał krwiobus z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach - Oddział w Częstochowie, w którym dziś oddajemy krew. W akcji uczestniczy zarówno kadra COSSW w Kulach, jak i funkcjonariusze przebywający na szkoleniu zawodowym na pierwszy stopień w korpusie podoficerów Służby Więziennej.

W dobie pandemii koronawirusa krew stała się dobrem deficytowym. Wielu honorowych krwiodawców odkłada obecnie postanowienie o oddaniu krwi z na czasy po pandemii. Powodem tego jest najczęściej obawa o swoje zdrowie i życie ponieważ niektórzy krwiodawcy uważają, że w stacjach krwiodawstwa są zagrożeni zarażeniem. A braki w dostawach krwi narastają. Służba Więzienna po raz kolejny ruszyła na pomoc. Tym razem krew oddawali funkcjonariusze odbywający szkolenie zawodowe na pierwszy stopień w korpusie podoficerów SW wraz z kadrą Ośrodka. Warto dodać, że w dniach 22-26 listopada przypadają Dni Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża. Służba Więzienna angażuje się bardzo licznie w akcje związane z krwiodawstwem jak np.: „Służymy pomocą – mamy to we krwi”, czy też „Nasza Krew, Nasza Ojczyzna”. Szpitale apelują o oddawanie krwi. Służba Więzienna odpowiedziała na ten apel i zorganizuje liczne akcje krwiodawstwa. W ten sposób można pomóc chorym, niejednokrotnie ratując im życie.

tekst i zdjęcia: mjr Paulina Ryś-Gonera

20211123 101805 20211123 101818