Kule 2
42-110 Popów

Tel.: 34 310 40 36
Fax: 34 310 36 53

Zakończenie kursu przygotowawczego w Ośrodku Szkolenia SW w Kulach

zakonczenie kursu przygotowawczego w ossw 20110805 1674839210W dniu 6 kwietnia 2012 r. zakończył się w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach kurs przygotowawczy dla funkcjonariuszy działów ochrony. Uczestnicy kursu przez dwa tygodnie poznawali przepisy obowiązujące w Służbie, uczyli się podstawowych obowiązków. Zgłębiali tajniki wiedzy teoretycznej, zdobywali umiejętności praktyczne, przede wszystkim z zakresu posługiwania się bronią. Szczególnie to ostatnie zagadnienie było dla nich ważne i zarazem tajemne, bo, z wyjątkami, uczestnicy kursu nie odbywali już zasadniczej służby wojskowej i był to dla nich pierwszy kontakt z bronią.
Dwa tygodnie wytężonej pracy i nauki szybko minęły. Ale oprócz nauki, był też czas odpoczynku i rekreacji. Słuchacze korzystali z basenu, sauny, sali gimnastycznej, siłowni.
Kurs przygotowawczy pomyślnie ukończyli wszyscy słuchacze, co prawda z różnymi ocenami, ale ważne, że zdali. Wręczając zaświadczenia ukończenia kursu, Komendant Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach mjr Jerzy Cyrulik gratulował zakończenia pierwszego etapu edukacji w służbie, a także spokojnych Świąt Wielkanocnych, bo to przecież czas przedświąteczny.
Być może wielu słuchaczy kończących kurs przygotowawczy  przyjedzie do Kul, aby odbyć tutaj szkolenie zawodowe dla podoficerów. Do rychłego zatem zobaczenia!


Tekst: Grzegorz Walkiewicz
Foto: Bogdan Błachowicz