Kule 2
42-110 Popów

Tel.: 34 310 40 36
Fax: 34 310 36 53

Imponujący 41 letni staż pracy

1

W dniu 26.02.2024 r., po ponad 41 latach pracy w Służbie Więziennej, na zasłużone zaopatrzenie emerytalne przeszła Pani Teresa Żurawska, Specjalista Działu Kwatermistrzowskiego Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach.

W swoim imponującym okresie pracy Pani Żurawska współpracowała ze wszystkimi dotychczasowymi komendantami ośrodka, była świadkiem wszystkich przekształceń, którym na przestrzeni lat ulegała placówka. Profesjonalizm i oddanie Ww. sprawiło, że stała się współtwórczynią bogatej historii tego miejsca. Ponad cztery dekady poświęcone Służbie Więziennej to imponujący staż pracy. To także doświadczenie, którym można by obdzielić kilka osób. Z okazji przejścia na emeryturę składamy Pani Teresie życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności na nowym etapie życia osobistego.

mjr Paweł Wcisło

2