Kule 2
42-110 Popów

Tel.: 34 310 40 36
Fax: 34 310 36 53

Szkolenie GISW - luty 2024 rok

1

Szkolenie specjalistyczne dla funkcjonariuszy wchodzących w skład Grup Interwencyjnych Służby Więziennej.

Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kulach Oddział Zamiejscowy w Sulejowie w dniach od 11.02.2024 r. do 21.02.2024 r. realizował kolejne szkolenie specjalistyczne dla funkcjonariuszy wchodzących w skład Grup Interwencyjnych Służby Więziennej. 20 uczestników szkolenia doskonaliło techniki stosowane między innymi w czasie konwojowania, interwencji czy stosowania środków przymusu bezpośredniego. Nowoczesna strzelnica kontenerowa w ośrodku, umożliwiła zrealizowanie cyklu strzelań. Profesjonalizm i bardzo duże doświadczenie dydaktyczne prowadzących zajęcia wykładowców Ośrodka mjr. Dominika Mijasa i plut. Bartosza Kadłubowskiego oraz prezentowane umiejętności a także duże zaangażowanie funkcjonariuszy wchodzących w skład Grup Interwencyjnych SW gwarantowała wysoki poziom realizacji głównych założeń szkolenia. W dniu 21.02.2024 roku szkolenie dedykowane Grupom Interwencyjnym Służby Więziennej, zakończyło się wyczerpującym egzaminem potwierdzającym zdobycie niezbędnych w służbie kompetencji.

Świadectwa o ukończonym szkoleniu, w imieniu Komendanta COSSW w Kulach, wręczył Kierownik OZ w Sulejowie mjr Dominik Frister. Jednocześnie złożył on kadrze ośrodka jak i funkcjonariuszom GISW SW biorącym udział w szkoleniu podziękowania za trud włożony w jego realizację.

Tekst i zdjęcia: mjr Mariusz Zalewski

2  3