Kule 2
42-110 Popów

Tel.: 34 310 40 36
Fax: 34 310 36 53

Koniec wakacji w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach

inauguracja30 sierpnia 2010 r. Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kulach znów wypełnił się słuchaczami. Zainaugurowano szkolenie zawodowe dla podoficerów Służby Więziennej. 110 funkcjonariuszy z Okręgowych Inspektoratów w Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Rzeszowie, Warszawie i Wrocławiu rozpoczęło intensywną naukę, po ukończeniu której uzyskają pierwszy stopień podoficerski. Uroczyste zakończenie szkolenia nastąpi w dniu 23 października.


Nowa formuła szkolenia, nowa ustawa o Służbie Więziennej, nowe przepisy wykonawcze (aczkolwiek nie wszystkie jeszcze...), Służba Więzienna w trakcie reformowania – to nowe wyzwania dla słuchaczy, ale i kadry dydaktycznej. Tym razem i wykładowcy będą zdawać egzamin z umiejętności znalezienia się w nowej rzeczywistości.         
A kadrę dydaktyczną Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach do końca roku czekają poważne zadania. Oprócz aktualnego turnusu szkolenia zawodowego dla podoficerów Służby Więziennej, realizowany będzie kolejny, kończący się 22 grudnia. Od października    do grudnia br., w każdą sobotę i niedzielę, wykładowcy Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach szkolić będą grupę 120 pracowników zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich. Takie szkolenia OSSW w Kulach już organizował w latach 2007 - 2009. Przygotowanie merytoryczne wykładowców, sposób przekazywania wiedzy i przydatność szkoleń w pracy z nieletnimi zostały bardzo wysoko ocenione przez Departament Wykonania Orzeczeń i Probacji Ministerstwa Sprawiedliwości, z inicjatywy którego szkolenia realizowano. Departament zwrócił się z propozycją, aby szkolenia kontynuowano w latach 2010 – 2013. W wyniku ustaleń uzgodniono, iż w bieżącym roku szkolenie ukończy 120 osób. Realizując te zadania, Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kulach stanie się centrum szkolenia dla pracowników zakładów dla nieletnich!
W tym roku także, wykładowcy Ośrodka Szkolenia w Kulach organizują II Międzynarodowe Seminarium Technik Interwencyjnych i Samoobrony im. Romka Smoka. Międzynarodowe, bo uczestniczyć w nim będą goście z Republiki Czeskiej i, po raz pierwszy, instruktorzy samoobrony Krajowej Szkoły Administracji Penitencjarnej (ENAP) w Agen w Republice Francuskiej. Ich obecność będzie realizacją porozumienia o współpracy, którą Ośrodek w Kulach zawarł z ENAP w maju tego roku.  
W Kulach szybko zapomniano o wakacjach, bo nowe zadania i nowe wyzwania stawiają wysoko poprzeczkę. Życzymy słuchaczom samych szóstek i bezproblemowego ukończenia szkoleń zawodowych, a wykładowcom i kadrze Ośrodka Szkolenia SW w Kulach determinacji, sił i pomysłów w realizowaniu zadań służbowych!

tekst: Grzegorz Walkiewicz
foto: Krzysztof Lipka