Kule 2
42-110 Popów

Tel.: 34 310 40 36
Fax: 34 310 36 53

Obchody 71 Rocznicy Bitwy pod Mokrą

mokra29 sierpnia 2010 r. w odbyły się uroczyste obchody 71 Rocznicy Bitwy pod Mokrą. To pamiętne miejsce, gdzie nastąpiło jedno z pierwszych starć zbrojnych Wojska Polskiego z niemieckim najeźdźcą we wrześniu 1939 r.. Wołyńska Brygada Kawalerii pod dowództwem płk Juliana Filipowicza powstrzymywała przez cały dzień niemiecką 4 Dywizję Pancerną gen. Reinhardta, wspieraną przez lotnictwo, m.in. bombowce nurkujące Stukas.


W uroczystości udział wzięli przedstawiciele sejmu, władz samorządowych i gminnych. Formacje mundurowe reprezentowali żołnierze  1  Pułku Specjalnego Komandosów z Lublińca,  strażacy, funkcjonariusze Policji. Nie zabrakło delegacji Służby Więziennej na czele z Komendantem  Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach Panią płk Danutą B. Kalaman oraz  mjr Jerzym Cyrulikiem - Zastępcą Dyrektora Zakładu Karnego w Herbach.
Obchody rozpoczęły się uroczystą mszą św. w kościele  parafialnym  w Mokrej. Jej uczestnicy udali się następnie pod pomnik Żołnierzy Wołyńskiej Brygady Kawalerii. Po przyjęciu meldunku od dowódcy kompanii honorowej zapalono znicz, do którego ogień przynieśli uczestnicy Biegu Pokoju. W przemówieniach uczestników uroczystości wspominano o bohaterach września 1939 r., o ludziach czasu okupacji i wyzwolenia, dzięki którym możemy żyć w niepodległym kraju. To oni pokazali nam, jak walczyć o wolność i honor. W trakcie uroczystości wręczono odznaczenia i medale „Pro Memoria”, nadane przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, a także złożono wieńce pod Pomnikiem Bohaterów Walk o Wolność.

tekst: Michał Sołtysiak
foto: Krzysztof Lipka