Kule 2
42-110 Popów

Tel.: 34 310 40 36
Fax: 34 310 36 53

Kursy przygotowawcze – lipiec 2020

3Zakończyła się kolejna, szósta już, edycja kursu przygotowawczego dla nowo przyjętych funkcjonariuszy Służby Więziennej.

W dniu 28 lipca 2020 r. w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach zakończyła się kolejna, szósta edycja kursu przygotowawczego dla nowo przyjętych funkcjonariuszy Służby Więziennej. Szkolenia te realizowane są jeszcze w formule tzw. szkolenia zdalnego. Obecna sytuacja związana z pandemią sprawiła, że Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kulach dostosował szkolenie do aktualnej specyfiki i istniejących warunków. W trakcie szkolenia wykorzystywane jest zaplecze teleinformatyczne ośrodka, a także możliwości jednostek penitencjarnych w tym zakresie. Zajęcia prowadzone przez wykładowców odbywają się poprzez wideokonferencje. W ten sposób można zapewnić ciągłość przygotowania nowych funkcjonariuszy do zadań czekających ich w Służbie Więziennej.

Warto przypomnieć, że w dniu 24 marca 2020 roku Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński podjął decyzję o przeprowadzeniu kursów dla funkcjonariuszy bez konieczności ich osobistego stawiennictwa w COSSW w Kulach lub innych ośrodkach szkolenia. Wydana została Instrukcja Nr 1/2020 w sprawie wprowadzenia czasowych rozwiązań w zakresie umożliwienia przeprowadzania kursów przygotowawczych dla nowo przyjętych funkcjonariuszy na terenie jednostek organizacyjnych Służby Więziennej, w których pełnią oni służbę. Dzięki temu zapewnione zostało bezpieczeństwo funkcjonariuszy SW. Z drugiej strony dzięki nowym rozwiązaniom możliwy jest stały cykl szkolenia, tak aby nowo przyjęci funkcjonariusze nabywali umiejętności konieczne do pełnienia służby. W ten sposób zapewniony jest prawidłowy tok służby i nie występuje sytuacja, w której do pełnienia służby nie są dopuszczeni funkcjonariusze ponieważ brakuje im potrzebnego przeszkolenia. Kadra dydaktyczna Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach dostosowała program kursu przygotowawczego do możliwości realizacji go w formie wideokonferencji. Program opiera się na połączeniu zajęć prowadzonych zdalnie z elementami szkolenia przeprowadzanymi w jednostkach penitencjarnych. Nauczanie zdalne obejmuje zagadnienia dotyczące: charakterystyki systemu penitencjarnego, postępowania ze szczególnymi kategoriami osób pozbawionych wolności, przeciwdziałania samobójstwom lub przeciwdziałania powstawaniu podkultury przestępczej, międzynarodowych standardów postępowania z osadzonymi, zasad bezpiecznego pełnienia służby, zadań Służby Więziennej w zakresie zapewnienia porządku, czy realizacji czynności profilaktycznych. Jednostki podstawowe przeprowadzają praktyczne zajęcia z zakresu działań interwencyjnych, samoobrony, pierwszej pomocy przedmedycznej oraz szkolenia strzeleckiego. Należy nadmienić, że kurs przygotowawczy stanowi element wstępnej adaptacji zawodowej nowych funkcjonariuszy.

Podsumowaniem kursu przygotowawczego jest egzamin. W dniu 28 maja 2020 r. kolejni funkcjonariusze przystąpili do tego najtrudniejszego elementu szkolenia i złożyli go z wynikiem pozytywnym.

Dotychczas Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kulach w ramach sześciu edycji kursu przygotowawczago od marca 2020 r. przeszkolił 370 funkcjonariuszy SW. Są oni gotowi do podjęcia trudnych i wymagających zadań w różnch pionach służby. Jednocześnie funkcjonariusze ci będą oczekiwać na kolejny etap edukacji w SW, to jest na szkolenie podoficerskie.

Tymczasem kadra ośrodka przygotowuje się do kontynuacji przerwanego przez pandemię szkolenia podoficerskiego już w trybie stacjonarnym.

1  2  4

tekst : kpt. Paulina Ryś-Gonera, zdjęcia: ppor. Jowita Szymocha