Kule 2
42-110 Popów

Tel.: 34 310 40 36
Fax: 34 310 36 53

Zakończenie szkolenia zawodowego chorążych w COSSW w Kulach

1

26 marca b.r., w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach (dalej COSSW w Kulach), odbył się egzamin kończący szkolenie zawodowe w korpusie chorążych.

Szkolenie ukończyło 125 słuchaczy specjalizacji: ewidencyjnej, finansowej, penitencjarnej i ochronnej. Po egzaminie ww. przystąpili do uroczystego zakończenia szkolenia zawodowego. Podczas uroczystości mjr Cezary Mecwaldowski, Komendant COSSW w Kulach, pogratulował słuchaczom, wyraził uznanie za wysoką średnią uzyskanych ocen (średnia czterech plutonów wyniosła: 4,71), złożył także życzenia dalszych sukcesów zawodowych. W przemówieniu Komendant podziękował również funkcjonariuszom i pracownikom COSSW w Kulach za zapewnienie odpowiednich warunków szkolenia i jego przeprowadzenie.

Absolwentom serdecznie gratulujemy. Będzie nam Państwa brakowało.

mjr Paweł Wcisło

2  3  4

5  6