Kule 2
42-110 Popów

Tel.: 34 310 40 36
Fax: 34 310 36 53

Postępowania podprogowe

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Data ogłoszenia: 10.12.2021 r.


dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Nazwa zadania: dostawa profesjonalnego ekspresu do kawy SAECO IDEA CAPPUCCINO RESTYLE do COSSW w Kulach

Numer sprawy: COS-DKW.2233.31.2021.AKog

Komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach uprzejmie informuje, iż w prowadzonym postępowaniu o wartości poniżej 130 000 zł netto do którego nie stosuje się ustawy  z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm) zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 a contrario tej ustawy, wybrał najkorzystniejszą ofertę firmy:

 

ALL4VENDING Sp. z o.o., Sp.k.
26-600 Radom
ul. Inwestycyjna 2
                             
cena ofertowa brutto:  14 735,40 zł


Uzasadnienie wyboru:
Oferta spełnia wszelkie wymagania formalne.
Oferta powyższego wykonawcy, przy zastosowaniu kryterium wyboru: cena  – okazała się najkorzystniejsza.
Zamawiający podpisze umowę z wybranym Wykonawcą.


Dziękujemy za udział w prowadzonym postępowaniu.

 

 

                                                              KOMENDANT
                                                   Centralnego Ośrodka Szkolenia
                                                     Służby Więziennej w Kulach 

                                                        płk Magdalena Knapik
                                                       --------------------------------
                                                       Kierownik Zamawiającego

Załączniki:
Pobierz plik (ZAWIADOMIENIE.pdf)ZAWIADOMIENIE.pdf[ ]156 kB