Kule 2
42-110 Popów

Tel.: 34 310 40 36
Fax: 34 310 36 53

Postępowania podprogowe

Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawy jaj dla COSSW w Kulach oraz jaj, warzyw i owoców dla COSSW w Kulach Oddziału Zamiejscowego w Sulejowie , nr sprawy COSS-DKW.2233.16.2021.KK2

|

Komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach zaprasza do złożenia ofert na dostawy jaj dla COSSW w Kulach oraz jaj, warzyw i owoców dla COSSW w Kulach Oddziału Zamiejscowego w Sulejowie .

Postępowanie nieprzekraczające progu stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129r. z późn. zm.), określonego w art. 2 ust.1 pkt 1, o wartości poniżej 130 000 zł.

 

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania podprogowego znajdują się w zamieszczonym zaproszeniu do składania ofert i załącznikach.

Załączniki do zaproszenia:

1. Formularz ofertowy.

2. Formularze cenowe w zakresie części 1-3

3. Opis przedmiotu zamówienia na części 1-3

4. Umowa wzór.

UWAGA:

1. Załącznik do zaproszenia -korekta , dodano w pkt.3  w Formularzu ofertowym kryterium dodatkowe dotyczące części 3- wymagane do uzupełnienia przez Wykonawcę.

                                                                                            

                                                                           Z upoważnienia Komendanta

                                                     Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach


               mjr Aleksander Kmieć

Kierownik Działu Kwatermistrzowskiego

                                                                         ------------------------------

                                                                                          Kierownik jednostki