Kule 2
42-110 Popów

Tel.: 34 310 40 36
Fax: 34 310 36 53

Postępowania podprogowe

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


Data ogłoszenia: 25.05.2023 r.
Numer sprawy: COS-DKW.2233.12.2023.AKog

Komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach zaprasza do złożenia ofert na dostawę sprzętu komputerowego i sieciowego do Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach.

Do przeprowadzenia postępowania nie stosuje się ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ) zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 1 a contrario tej ustawy.

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania podprogowego znajdują się w zamieszczonym zaproszeniu do składania ofert i załącznikach:

•    Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1
•    Formularz cenowy – załącznik nr 2
•    Formularz ofertowy – załącznik nr 3
•    Umowa – wzór – załącznik nr 4
•    Oświadczenie Wykonawcy – załącznik nr 5

 

Termin składania ofert:  do 05.06.2023 r. do godz. 10.00


                               KOMENDANT
                    Centralnego Ośrodka Szkolenia
                      Służby Więziennej w Kulach                         

                            płk Łukasz  Górny
                     --------------------------------
                    Kierownik Zamawiającego