Kule 2
42-110 Popów

Tel.: 34 310 40 36
Fax: 34 310 36 53

Postępowania podprogowe

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

Data ogłoszenia: 27.04.2023 r.
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Numer sprawy: COS-DKW.2233.10.2023.AKog

 

Komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach zaprasza do złożenia ofert na najem długoterminowy pojazdu osobowego na potrzeby Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach.

Do przeprowadzenia postępowania nie stosuje się ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710 z późn.zm. ) zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 1 a contrario tej ustawy.

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania podprogowego znajdują się w zamieszczonym zaproszeniu do składania ofert i załącznikach:
                                            
•    Formularz ofertowy – załącznik nr 1
•    Oświadczenie Wykonawcy – załącznik nr 2

 

Termin składania ofert:  do 08.05.2023 r. do godz. 10.00

                                                                                    
 
   
                                                                KOMENDANT
                                                    Centralnego Ośrodka Szkolenia
                                                      Służby Więziennej w Kulach
 
                                                               płk Łukasz Górny

                                                           --------------------------------
                                                           Kierownik Zamawiającego