Kule 2
42-110 Popów

Tel.: 34 310 40 36
Fax: 34 310 36 53

Postępowania podprogowe

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zamawiający: Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kulach - Kule 2, 42-110 Popów
                                    /Nazwa zamawiającego/

Nr sprawy: COS-DKW.2233.16.2022.MS
Nazwa zadania: Usługa transportu węgla kamiennego sortymentu ekogroszek.

Komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach zaprasza do złożenia ofert na usługę transportu węgla kamiennego sortymentu ekogroszek.  
Postępowanie o  wartości  poniżej 130 000 zł  do którego  nie stosuje się  ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm. ).

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania podprogowego znajdują się w zamieszczonym zaproszeniu do składania ofert.
                                                                                                                        
Załączniki:

•    Zaproszenie do składania ofert  zał. nr 1,2,3,   (pdf)