Kule 2
42-110 Popów

Tel.: 34 310 40 36
Fax: 34 310 36 53

funkcjonariusze i pracownicy sw na jasnej grze 20151012 1394963676Dziewiętnasty już raz, w dniu 10 października 2015 r., pielgrzymowali na Jasną Górę funkcjonariusze i pracownicy Służby Więziennej. W pielgrzymce uczestniczył Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński, Naczelny Kapelan Więziennictwa ks. prałat dr Paweł Wojtas, przewodniczący Zarządu Głównego NSZZFiPW Czesław Tuła, dyrektorzy okręgowi, poczty sztandarowe, rodziny i najbliżsi funkcjonariuszy i pracowników, a także emeryci i renciści Służby Więziennej.
Pielgrzymka przypadła w roku obchodów 25-lecia powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa oraz 25-lecia powołania Duszpasterstwa Więziennictwa. Pielgrzymka była okazją, by przed obrazem Czarnej Madonny złożyć codzienne troski, by na Jasnej Górze znaleźć siły na kolejne dni ciężkiej i odpowiedzialnej służby.

delegacja ze stanw zjednoczonych w ossw w kulach 20151001 1151963384W dniach 28-29 września 2015 r. Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kulach gościł siedmioosobową delegację Teksańskiego Wymiaru Sprawiedliwości. W skład delegacji weszli: Doug Dretke - dyrektor Centrum Nauk Kryminalnych na uniwersytecie w Huntsville, Greg Hamilton – szeryf hrabstwa Travis, Andrew J. Louderback – szeryf hrabstwa Jackson, Shannon Herklotz – wicedyrektor Teksaskiej Komisji ds. Standardów w Aresztach, Cody Scott – zastępca w biurze szeryfa hrabstwa Lubbock, Wayne Dickey – przewodniczący Amerykańskiego Stowarzyszenia Aresztów oraz Sharese Hurst – z Instytutu Zarządzania Więziennictwem w Teksasie.

uroczystosci rocznicowe pod mokra 1 20150904 15004729221 września 1939 r. we wsi Mokra na Ziemi Kłobuckiej, ułani 21. Pułku Ułanów Nadwiślańskich wchodzącego w skład Wołyńskiej Brygady Kawalerii pod dowództwem płk Juliana Filipowicza, stoczyli heroiczną bitwę z przeważającymi siłami hitlerowskiego najeźdźcy. W dniu 31 sierpnia br., w przeddzień 75. rocznicy wybuchu II wojny światowej i Bitwy pod Mokrą, przed pomnikiem Wołyńskiej Brygady Kawalerii, znajdującym się na polu historycznej bitwy, odbyły się uroczystości upamiętniające tamte wydarzenia. Rozpoczął je meldunek dowódcy Kompanii Honorowej, którą tworzyli żołnierze z Jednostki Wojskowej Komandosów z Lublińca.

dwie promocje w ossw w kulach 3 20150904 1924319983Słoneczny, letni dzień 28 sierpnia 2015 r. zapewne na długo zapamiętają słuchacze szkolenia zawodowego dla podoficerów Służby Więziennej. I wcale nie z powodu doskwierającego upału. Tego bowiem dnia otrzymali upragnione szlify podoficerskie.
Ale oprócz podoficerów, akty mianowania na pierwszy stopień oficerski Służby Więziennej otrzymali funkcjonariusze Ośrodka Szkolenia w Kulach, którzy w tym roku ukończyli szkolenie zawodowe dla oficerów Służby Więziennej. Tradycją stało się, że funkcjonariusze ci promowani są w Kulach.

Funkcjonariusze Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach z pozytywnym wynikiem zakończyli szkolenie realizowane w ramach Projektu nr 3 pn. „Realizacja szkoleń kadry Służby Więziennej ukierunkowanych na podniesienie umiejętności służących prawidłowemu wykonywaniu obowiązków służbowych”, finansowane z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, a którego beneficjentem jest Biuro Kadr i Szkolenia CZSW.

pracowite wakacje w kulach 1 20150720 1215727144Choć to wakacje i sezon urlopowy, to w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach praca wre… Trwa właśnie drugi etap remontu Ośrodka. Tym razem tyczy on kompleksu sportowego. Z budynku pływalni i hali sportowej zdjęto dach, a jego miejsce zajmie nowa konstrukcja. Zgodnie z podpisaną umową z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska, ściany obiektu sportowego zostaną ocieplone. To drugi etap termomodernizacji Ośrodka, która w roku ubiegłym objęła budynki administracyjne. Prace remontowe mają potrwać do października.

enap 20150706 1037336898W dniach 1 – 3 lipca 2015 r. Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kulach odwiedzili przedstawiciele Krajowej Szkoły Administracji Penitencjarnej (ENAP) w Agen we Francji – Dyrektor Szkoły Pan Philippe Pottier i Pan Paul Mbanzoulou – Dyrektor ds. Badań i Dokumentacji. Delegacji towarzyszyła Pani kpt. Anna Świtek-Bąk z Centralnego Zarządu Służby Więziennej, której umiejętności z zakresu tłumaczenia języka francuskiego są nieocenione.
Historia kontaktów polskich i francuskich więzienników rozpoczęła się właśnie w Kulach, gdzie w 2010 r. podpisano pierwsze porozumienie o współpracy pomiędzy ENAP i Ośrodkiem Szkolenia w Kulach. Podpisane porozumienie było zarazem pierwszym dokumentem, zawieranym przez Ośrodek z zagranicznym partnerem.

mistrzostwa sw w pice siatkowej 1 20150626 1947445417Przez trzy dni, od 23 do 25 czerwca 2015 r., Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kulach był areną zmagań najlepszych siatkarzy-więzienników. Po raz czternasty rozegrano Mistrzostwa Służby Więziennej w piłce siatkowej. Potwierdziły one, że w sporcie ,,pewniaków’’ nie ma i każde rozstrzygnięcie jest możliwe!
W przeddzień zawodów dokonano losowania grup eliminacyjnych. I tak do grupy I trafiły reprezentacje Okręgowych Inspektoratów Służby Więziennej w Katowicach, Krakowie, Rzeszowie i Szczecinie. Do grupy II los przydzielił drużyny z OISW w Białymstoku, Lublinie, Opolu i Warszawie. Dwie najlepsze reprezentacje z każdej grupy awansowały do rundy półfinałowej.

czescy wieziennicy w ossw w kulach 4 20150624 1627860752Kolejna delegacja zagraniczna odwiedziła w dniu 24 czerwca 2015r. Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kulach. Tym razem byli to przedstawiciele czeskiej Służby Więziennej, na co dzień zajmujący się służbą kadrową. Delegację tworzyli: UDr. Jaroslav Kubeš – Dyrektor Biura Kadr Czeskiej Służby Więziennej, Bc. Ivana Kozáková – specjalista Biura Kadr, Ing. Renáta Šlechtová – Szef Wydziału Kadr Aresztu Śledczego w Ostrawie i Mgr. Gabriela Kociánová – Szef Wydziału Kadr Zakładu Karnego w Karvinie. Delegacji towarzyszyły mjr Elżbieta Sapieżyńska i mjr Małgorzata Ziółkowska z Biura Kadr i Szkolenia Centralnego Zarządu Służby Więziennej.

przedstawiciele ossw z wizyta w bawarii 1 20150623 1109318586W niecodziennej uroczystości brali udział przedstawiciele Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach. Delegacja w składzie: ppłk Jerzy Cyrulik – komendant Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach, mjr Grzegorz Walkiewicz – kierownik działu szkolenia, kadr i spraw socjalnych, por. Aleksander Kmieć – kierownik działu kwatermistrzowskiego oraz por. Paulina Ryś-Gonera – starszy wykładowca, przebywała w dniach 18 – 21 czerwca br. w bawarskim mieście Straubing w Niemczech. Na zaproszenie Pani Renate Schöfer-Sigl - dyrektora bawarskiej szkoły dla więzienników Bayerische Justizvollzugsschule, funkcjonariusze z Kul uczestniczyli w uroczystości mianowania Bawarskiej Szkoły Służby Więziennej do rangi Bawarskiej Akademii Służby Więziennej.

wrd modziey 20150616 1033483533W dniu 9 czerwca 2015 r. odbył się Bieg Patrolowo-medyczny dla uczniów klas mundurowych z Zespołu Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublińcu. Obserwatorami biegu byli funkcjonariusze Policji, Straży Pożarnej, Służby Celnej, Straży Granicznej, przedstawiciele Wojska Polskiego i ratowników medycznych, a także funkcjonariusze Służby Więziennej z Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach.
Impreza odbyła się na terenie strzelnicy wojskowej W Lublińcu, gdzie przedstawiciele poszczególnych służb sprawdzali zdobyte przez uczniów umiejętności teoretyczne i praktyczne, związane z funkcjonowaniem danej formacji.