Kule 2
42-110 Popów

Tel.: 34 310 40 36
Fax: 34 310 36 53

1W dniu 08 stycznia 2024 roku w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach odbyła się inauguracja szkolenia przygotowującego do zajmowania stanowiska w korpusie chorążych Służby Więziennej. Szkolenie rozpoczęło się już 30 listopada 2023 roku, które zrealizowane było w formie videokonferencji i samokształcenia.

122 grudnia 2023 roku w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach odbył się egzamin, który był ważnym krokiem w zawodowej karierze 123 słuchaczy szkolenia zawodowego chorążych Służby Więziennej. Egzamin w formie testu wiedzy na platformie edukacyjnej został przeprowadzony przez Komisję Akademii Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie, a po jego zakończeniu komisja egzaminacyjna sporządziła protokół. Rektor Akademii Wymiaru Sprawiedliwości niezwłocznie przekazał protokół Dyrektorowi Generalnemu w celu podjęcia niezbędnych działań do nadania funkcjonariuszom pierwszego stopnia w korpusie chorążych.