Kule 2
42-110 Popów

Tel.: 34 310 40 36
Fax: 34 310 36 53

2kompanieW Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach odbyły się Ćwiczenia przygotowujące Kompanię Reprezentacyjną Służby Więziennej do musztry reprezentacyjnej oraz Ćwiczenia Kompanii Honorowej OISW w Katowicach. Celem ćwiczeń było przygotowanie kompanii oraz funkcjonariuszy pocztu sztandarowego do udziału w uroczystościach państwowych i resortowych o charakterze patriotycznym, a także rozwijanie umiejętności z zakresu Ceremoniału Służby Więziennej i musztry.

sprzet sportowy1W dniu 14 września 2021 r. w Centralnym Ośrodku Służby Więziennej w Kulach - Oddziale Zamiejscowym w Sulejowie odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyła m.in. Komendant COSSW w Kulach płk Magdalena Knapik oraz Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa, Przewodniczący Zarządu Okręgowego w Łodzi - Jarosław Ćmiel.

mokra1W dniu 1 września 2021 r. delegacja Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach uczestniczyła w uroczystości upamiętniającej 82. Rocznicę wybuchu II Wojny Światowej i Bitwy pod Mokrą. Osiemdziesiąt dwa lata temu polscy żołnierze stoczyli tu heroiczną bitwę z przeważającymi siłami hitlerowców.

paczki1

Funkcjonariusze Służby Więziennej w towarzystwie opiekuna przekazują artykuły szkolne i biurowe oraz słodycze na ręce przedstawicieli Pogotowia Opiekuńczego.  Słuchacze szkolenia zawodowego odbywającego się w COSSW w Kulach OZ w Sulejowie zorganizowali paczki dla dzieci z Pogotowia Opiekuńczego Nr 1 w Łodzi.

15sierpnia

Dziś w dniu 15. sierpnia obchodzimy Święto Wojska Polskiego.

Święto Wojska Polskiego – święto Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, obchodzone jest w dniu 15 sierpnia na pamiątkę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej w 1920, stoczonej w czasie wojny polsko-bolszewickiej.

Wojsko Polskie od uzyskania niepodległości przez państwo polskie w 1918 roku w znakach, nazwach, ceremoniale i wewnętrznej strukturze podkreślało swój historyczny rodowód i swą tradycję, rozumianą jako trwanie państwa oraz ciągłość istnienia jego zbrojnego ramienia.

0108W dniu 1 sierpnia 2021 r. obchodzimy 77. Rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.

Powstanie trwało od 1 sierpnia do 3 października 1944 r. Było ono wystąpieniem zbrojnym przeciwko okupującym Warszawę wojskom niemieckim. Zostało zorganizowane przez Armię Krajową w ramach akcji „Burza” i połączone było z ujawnieniem się i oficjalną działalnością najwyższych struktur Polskiego Państwa Podziemnego.