Kule 2
42-110 Popów

Tel.: 34 310 40 36
Fax: 34 310 36 53

5 lat Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach

5 lat Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach5 lat
Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach

10-12 października 2012

Międzynarodowa Konferencja Naukowa
"Rola Praw Człowieka w Polskim Systemie Penitencjarnym Edukacja-Resocjalizacja-Humanitaryzm"

Honorowy patronat sprawują:

Rzecznik Praw Obywatelskich
Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka
Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania

Patronat Medialny:

FORUM PENITENCJARNE
TVP KATOWICE
GAZETA KŁOBUCKA