Kule 2
42-110 Popów

Tel.: 34 310 40 36
Fax: 34 310 36 53

Zakończenie szkolenia podoficerskiego w COSSW w Kulach – listopad 2021

1W Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach zakończyło się szkolenie zawodowe.

W dniu 10 listopada 2021 r. w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach zakończyło się szkolenie zawodowe na pierwszy stopień w korpusie podoficerskim SW. Do egzaminu przystąpiło 206 absolwentów szkolenia zawodowego realizowanego w COSSW w Kulach oraz w OZ w Sulejowie. Wcześniej słuchacze zostali przeegzaminowani z poszczególnych bloków i modułów tematycznych wynikających z programu szkolenia. Przypomnijmy, że szkolenie rozpoczęło się w dniu 8 września 2021 roku w formie hybrydowej. Część zajęć została przeprowadzona w systemie wideokonferencji, a do ośrodka słuchacze przyjechali na część praktyczną, którą odbyli w restrykcyjnym reżimie sanitarnym. Niniejsza edycja słuchaczy naukę stacjonarną rozpoczęła 5 października 2021 r. Słuchaczy wyposażono w maseczki, zapewniono także środki do dezynfekcji i mycia rąk. W trakcie tych rygorystycznych obostrzeń w zakresie profilaktyki zakażeń koronawirusem, funkcjonariusze złożyli egzamin i spełnili kryteria wymagane do awansu na pierwszy stopień w korpusie podoficerów Służby Więziennej.

Wyniki egzaminu pokazały dobre przygotowanie nowej kadry podoficerskiej do czekających na funkcjonariuszy wymagających zadań służbowych. Gratulujemy nowym podoficerom i życzymy im dalszych sukcesów w służbie.

Po egzaminie odbyło się zakończenie szkolenia, na którym Kierownik Działu Kwatermistrzowskiego COSSW w Kulach mjr Aleksander Kmieć zastępujący Komendant COSSW w Kulach płk Magdalenę Knapik, pogratulował funkcjonariuszom i życzył im dalszych sukcesów w służbie, a także zdrowia i szczęścia w życiu osobistym. Równolegle zakończenie szkolenia odbyło się w Oddziale Zamiejscowym w Sulejowie. Funkcjonariuszom, którzy ukończyli szkolenie podziękowano za zdyscyplinowanie i podporządkowanie się ograniczeniom wynikającym z reżimu sanitarnego, a także zaangażowanie w działalność pomocową na rzezcz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Trębaczewie. Zakończenia szkolenia zarówno w COSSW w Kulach, jak i w OZ w Sulejowie ze względów bezpieczeństwa epidemiologicznego, przebiegły bez uroczystej odprawy, a w promocji podoficerskiej nie mogli uczestniczyć bliscy funkcjonariuszy. Jednak atmosfera na sali w Kulach, jak i w Sulejowie była nie mniej podniosła.

Kolejna edycja szkolenia podoficerskiego zakończyła dziś część zdalną i rozpocznie część stacjonarną w dniu 17 listopada 2021 r.

tekst: mjr Paulina Ryś-Gonera,
zdjęcia: por. Jowita Szymocha

2 3 4