Kule 2
42-110 Popów

Tel.: 34 310 40 36
Fax: 34 310 36 53

Pielgrzymka Służby Więziennej na Jasną Górę

1XXIV Pielgrzymka Funkcjonariuszy i Pracowników Służby Więziennej na Jasną Górę

W dniu 9 października 2021 r. do klasztoru na Jasnej Górze przybyła XXIV Pielgrzymka Funkcjonariuszy i Pracowników Służby Więziennej. Tegoroczna pielgrzymka odbyła się z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego. Bazylika Jasnogórska stała się miejscem modlitwy funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej. Wśród obecnych był Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Pan Michał Woś oraz Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński wraz z Zastępcami. Nie zabrakło kadry kierowniczej SW, funkcjonariuszy i pracowników z rodzinami, przedstawicieli związków zawodowych, kapelanów posługujących w zakładach karnych w całej Polsce oraz emerytów Służby Więziennej.

Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kulach na pielgrzymce reprezentowała Komendant COSSW w Kulach płk Magdalena Knapik. W pielgrzymce wzięła udział kadra Ośrodka.

tekst: mjr Paulina Ryś-Gonera,
zdjęcia: mjr Sebastian Salamucha

2 3