Kule 2
42-110 Popów

Tel.: 34 310 40 36
Fax: 34 310 36 53

„Powołanie - 21” w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach

IMG 20211003 200335Zgodnie z Zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2021 roku Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kulach na dwa dni stał się Zmilitaryzowanym Oddziałem Służby Więziennej i miejscem realizacji ćwiczenia obronnego pod kryptonimem ,,Powołanie -21”. Do odbycia ćwiczenia zostało wezwanych 80 osób posiadających przydziały organizacyjno-mobilizacyjne.


W ośrodku utworzono bazę formowania i w dniu 2 października 2021 r. przyjęto powołanych przez Wojskową Komendę Uzupełnień w Częstochowie żołnierzy rezerwy. O godzinie ósmej zgłosił się pierwszy żołnierz rezerwy, a po nim następni rezerwiści. Każdy z nich został skierowany do punktu wyczekiwania i do stanowiska ewidencyjnego, gdzie oddawał książeczkę wojskową i wezwanie na ćwiczenia. W Punkcie Kontrolno-Informacyjnym pisarze odnotowali przybycie, sprawdzając przydziały organizacyjno-mobilizacyjne oraz tożsamość osoby. Rezerwiści przydzieleni zostali do poszczególnych plutonów, a funkcjonariusze służby porządkowej pokierowali ich do Punktu Wydawania Wyposażenia, gdzie żołnierze otrzymali umundurowanie oraz wyposażenie. Następnie dowódcy plutonów zaprowadzili żołnierzy do miejsca zakwaterowania. Do godziny 10.20 zakończył się proces formowania Zmilitaryzowanego Oddziału Służby Więziennej w Kulach. Kadra kierownicza, zaproszeni goście, obserwatorzy i wezwani żołnierze rezerwy udali się na apel ewidencyjny. Po apelu żołnierze uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez kadrę dydaktyczną Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach. W trakcie zajęć żołnierze zapoznali się z zadaniami i strukturą organizacyjną Służby Więziennej, uzbrojeniem, z którego korzystają funkcjonariusze SW, a także środkami przymusu bezpośredniego. Każdy z rezerwistów został przeszkolony w zakresie posługiwania się uzbrojeniem i zasadami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Każdy z żołnierzy mógł sprawdzić swoje umiejętności strzeleckie.
O godzinie 12.00 w dniu 3 października 2021 r. wszyscy rezerwiści oraz kadra Ośrodka, obserwatorzy i zaproszeni goście uczestniczyli w pokazie technik interwencji zaprezentowanym przez Grupę Interwencyjną Służby Więziennej z OISW w Katowicach. Umiejętności funkcjonariuszy z GISW z Katowic wywarły duże wrażenie na zgromadzonych. Komendant COSSW w Kulach płk Magdalena Knapik zakończyła ćwiczenie i podziękowała gościom i obserwatorom za przybycie, a żołnierzom rezerwy za zdyscyplinowanie i czynny udział. Warto dodać, że w tegorocznym ćwiczeniu wśród rezerwistów odnotowano stuptocentowe stawiennictwo.
Ćwiczenie obserwowali przedstawiciele Policji, Państwowej Straży Pożarnej oraz Wojska.  Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w wydarzeniu reprezentował Dyrektor Biura Ochrony i Spraw Obronnych Centralnego Zarządu Służby Więziennej płk Zbigniew Gospodarowicz. Rektora-Komendanta Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości reprezentował kpt. Dominik Zdunek. Obecni byli także Komendanci Ośrodków Szkolenia i Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Suchej i Olszanicy oraz przedstawiciele tych Ośrodków. Wydarzenie obserwowali przedstawiciele Służby Więziennej. W trakcie trwania ćwiczenia „Powołanie – 21” zachowano ścisły reżim sanitarny.


tekst: mjr Paulina Ryś-Gonera
zdjęcia: mjr Paulina Ryś-Gonera, st.sierż. Artur Bednarek

 pow1 pow2 pow3

pow4