Kule 2
42-110 Popów

Tel.: 34 310 40 36
Fax: 34 310 36 53

Dwie kompanie w COSSW w Kulach

2kompanieW Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach odbyły się Ćwiczenia przygotowujące Kompanię Reprezentacyjną Służby Więziennej do musztry reprezentacyjnej oraz Ćwiczenia Kompanii Honorowej OISW w Katowicach. Celem ćwiczeń było przygotowanie kompanii oraz funkcjonariuszy pocztu sztandarowego do udziału w uroczystościach państwowych i resortowych o charakterze patriotycznym, a także rozwijanie umiejętności z zakresu Ceremoniału Służby Więziennej i musztry.

Podczas ćwiczeń przeprowadzono także apel mundurowy. W trakcie ćwiczeń wprowadzono aspekty Ceremoniału Wojskowego. Ćwiczenia podniosły poziom wyszkolenia indywidualnego z zakresu musztry szablą oficerską i karabinkiem. Celem ćwiczeń było utrzymanie sprawności fizycznej w zakresie umożliwiającym prawidłowe wykonanie zadań związanych ze specyfikacją pododdzialu reprezentacyjnego.

Dowódcą Kompanii Reprezentacyjnej Służby Więziennej i jednocześnie kierownikiem ćwiczeń jest st. wykładowca COSSW w Kulach kpt. Krzysztof Pawelec. Zatępcą dowódcy kompanii jest ppor. Łukasz Białobrzeski.

                                Tekst: mjr Paulina Ryś-Gonera
                                 Film: COSSW w Kulach