Kule 2
42-110 Popów

Tel.: 34 310 40 36
Fax: 34 310 36 53

Nadanie Sztandaru Ośrodkowi Szkolenia Służby Więziennej w Suchej

sztandar sucha1„Sztandar to symbol, świętość. Jego miejsce tkwi gdzieś między hymnem narodowym, a przysięgą wojskową” (Ks. Kard. Stefan Wyszyński)

Dnia 2 września 2021 r. w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Suchej miała miejsce wyjątkowa, historyczna uroczystość nadania sztandaru, który od tego dnia stał się reprezentacyjnym symbolem tego miejsca.

Uroczystość rozpoczęła się mszą w Kościele p.w. Św Maksymiliana Kolbego w Suchej, która została odprawiona w intencji funkcjonariuszy i pracowników Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej. Nabożeństwo koncelebrował Biskup Ryszard Kasyna – Ordynariusz Diecezji Pelplińskiej. Dodatkowo, uroczystą Mszę Świętą z okazji nadania sztandaru Ośrodkowi Szkolenia Służby Więziennej w Suchej, uświetnił muzycznie Reprezentacyjny Zespół Służby Więziennej.

Na uroczystość przybyli m.in. Wiceminister Sprawiedliwości Michał Woś, gen. Jacek Kitliński Dyrektor Generalny Służby Więziennej, Wojewoda Kujawsko – Pomorski Mikołaj Bogdanowicz, Dyrektor Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Bydgoszczy ppłk Andrzej Gniot, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Gdańsku płk Andrzej Tesarewicz, przedstawiciele władz samorządowych, dyrektorzy jednostek organizacyjnych Służby Więziennej okręgu bydgoskiego, duchowieństwo, przedstawiciele wielu służb mundurowych, fundatorzy oraz reprezentanci instytucji współpracujących z Ośrodkiem Szkolenia Służby Więziennej w Suchej. Godnej oprawy uroczystości ton zapewnili muzycy Orkiestry Wojskowej z Torunia pod batutą kapelmistrz por. Joanny Krause oraz poczet sztandarowy Centralnego Zarządu Służby Więziennej i poczty sztandarowe jednostek organizacyjnych Służby Więziennej okręgu bydgoskiego.

Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kulach na uroczystości reprezentowała Komendant płk Magdalena Knapik, która pogratulowała Komendantowi OSSW w Suchej oraz Kadrze Ośrodka tego zaszczytnego wyróżnienia. Dowódcą uroczystości był starszy wykładowca COSSW w Kulach kpt. Krzysztof Pawelec.

Główna część uroczystości odbyła się według ceremoniału Służby Więziennej na terenie Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Suchej i rozpoczęła się odegraniem hymnu państwowego. Następnie Komendant Ośrodka płk Sławomir Paszkowski przywitał przybyłych gości. Kolejnym podniosłym momentem ceremonii było odczytanie aktu nadania sztandaru. W dalszej części uroczystości odbyła się ceremonia wbijania gwoździ honorowych oraz gwoździa pamiątkowego. Pierwszy gwóźdź honorowy ufundował Minister Sprawiedliwości Pan Zbigniew Ziobro. Symbolicznego wbicia gwoździa w jego imieniu dokonał Wiceminister Sprawiedliwości Pan Michał Woś. Wbicia gwoździa honorowego m.in. dokonał także Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński.

Po tradycyjnym wbiciu gwoździ w drzewce sztandaru oraz wpisach do księgi pamiątkowej, nastąpiło uroczyste przekazanie sztandaru. Dowódca Kompani Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Suchej por. Michał Spychalski dokonał przekazania sztandaru Wiceministrowi Sprawiedliwości Panu Michałowi Wosiowi, z rąk którego sztandar odebrał Komendant Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Suchej płk Sławomir Paszkowski. Po prezentacji sztandaru zgromadzonym gościom oraz kadrze Ośrodka, Komendant przekazał go pocztowi sztandarowemu OSSW w Kulach.

Wiceminister sprawiedliwości Pan Michał Woś w swoim przemówieniu podkreślił, że Służba Więzienna jest świetnie wyszkolona, realizuje zadania ustawowe właśnie w służbie Rzeczypospolitej, jest jednym z filarów bezpieczeństwa wewnętrznego Państwa. Gdyby nie Służba Więzienna to bezpieczeństwo nie byłoby na takim poziomie, z którego możemy się cieszyć we współczesnej Polsce. Służba Więzienia realnie służy społeczeństwu wychodząc na zewnątrz, a te dobre działania pokazują, że skutecznie realizuje swoje ustawowe zadania, obrony, ochrony Polaków. Wiceminister serdecznie podziękował wszystkim funkcjonariuszom za postawę, za służbę Polsce, podkreślając, że ważne jest stwierdzenie Służba Więzienna w służbie Rzeczypospolitej.

Ustanowienie sztandaru jest dla Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Suchej jest wyrazem uznania i akceptacji dla prowadzonego procesu dydaktycznego, który przyczynia się do osiągnięcia jednego z głównych celów Służby Więziennej jakim jest resocjalizacja, służba człowiekowi oraz Rzeczypospolitej, a także ochrona społeczeństwa przez sprawcami przestępstw. Sztandar jest znakiem najlepszych tradycji Służby Więziennej, służenia społeczeństwu oraz wierności ideałom praworządności i poszanowania godności jednostki ludzkiej, a także zaszczytnej ofiarnej i wiernej służby dla dobra Rzeczypospolitej Polskiej. Jako symbol wartości, którymi kieruje się Służba Więzienna, sztandar będzie używany podczas uroczystych obchodów świąt narodowych i państwowych, wręczania funkcjonariuszom nominacji na wyższe stopnie służbowe, wręczania orderów i odznaczeń oraz uroczystości o charakterze patriotycznym i religijnym, przez co wpłynie na kształtowanie dalszego pozytywnego wizerunku naszej formacji.

Gratulujemy Ośrodkowi Szkolenia Służby Więziennej w Suchej. Mając w pamięci uroczystość nadania sztandaru Centralnemu Ośrodkowi Szkolenia Służby Więziennej w Kulach w dniu 10 lutego 2020 roku, warto zacytować słowa Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego:

„Sztandar to symbol, świętość. Jego miejsce tkwi gdzieś między hymnem narodowym, a przysięgą wojskową”.

Opracowała: mjr Paulina Ryś-Gonera
wykorzystano tekst por. Emilii Michalskiej
i por. Agnieszka Szatkowskiej
Zdjęcia: OSSW w Suchej

sztandar sucha2