Kule 2
42-110 Popów

Tel.: 34 310 40 36
Fax: 34 310 36 53

Zakończenie szkolenia podoficerskiego – sierpień 2021

zak szkol1W dniu 24 sierpnia 2021 roku w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach odbył się egzamin na pierwszy stopień w korpusie podoficerów SW.

Do egzaminu przystąpiło 139 absolwentów szkolenia zawodowego realizowanego w COSSW w Kulach oraz w OZ w Sulejowie. Wcześniej słuchacze zostali przeegzaminowani z poszczególnych bloków i modułów tematycznych wynikających z programu szkolenia. Przypomnijmy, że szkolenie rozpoczęło się w czerwcu 2021 roku w formie hybrydowej. Część zajęć zostala przeprowadzona w systemie wideokonferencji, a do ośrodka słuchacze przyjechali na część praktyczną, którą odbyli w restrykcyjnym reżimie sanitarnym. Zachowany został dystans społeczny, słuchaczy wyposażono w maseczki, zapewniono także środki do dezynfekcji i mycia rąk. W trakcie tych rygorystycznych obostrzeń w zakresie profilaktyki zakażeń koronawirusem, funkcjonariusze złożyli egzamin i spełnili kryteria wymagane do awansu na pierwszy stopień w korpusie podoficerów Służby Więziennej.

Wyniki egzaminu okazały się zadowalające i pokazały dobre przygotowanie nowej kadry podoficerskiej do czekających na funkcjonariuszy wymagających zadań służbowych. Gratulujemy nowym podoficerom i życzymy im dalszych sukcesów w służbie. Wszyscy funkcjonariusze zdali egzamin, po którym odbyło się zakończenie szkolenia. Komendant COSSW w Kulach płk Magdalena Knapik pogratulowała funkcjonariuszom ukończenia szkolenia i podziękowała za zdyscyplinowanie. Komendant COSSW w Kulach życzyła słuchaczom spokojnej służby i dalszych sukcesów na polu zawodowym, a także zdrowia i szczęścia w życiu osobistym. Zakończenie szkolenia zarówno w COSSW w Kulach, jak i w OZ w Sulejowie ze względów bezpieczeństwa epidemiologicznego, przebiegły bez uroczystej odprawy, a w promocji podoficerskiej nie mogli uczestniczyć bliscy funkcjonariuszy i zaproszeni goście. Jednak atmosfera na sali w Kulach, jak i w Sulejowie była nie mniej podniosła.


 tekst : mjr Paulina Ryś-Gonera
zdjęcia: mjr Bogdan Błachowicz, mjr Paulina Ryś-Gonera

zak szkol3  zak szkol2  zak szkol4