Kule 2
42-110 Popów

Tel.: 34 310 40 36
Fax: 34 310 36 53

Zakończenie cyklu szkoleń specjalistycznych dla oddziałowych

1Przeszkolonych zostało 1903 funkcjonariuszy Służby Więziennej.

W dniu 11 grudnia 2020 roku w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach zakończył się cykl szkoleń specjalistycznych dla oddziałowych działów ochrony. Zrealizowano łącznie 23 edycji tego rodzaju szkolenia. Objęło ono swym zasięgiem 1903 funkcjonariuszy Służby Więziennej, którzy je ukończyli i złożyli egzamin z wynikiem pozytywnym. Funkcjonariusze biorący udział w szkoleniu są przewidziani do pełnienia służby na oddziałach mieszkalnych. Warto zauważyć, że wielu z nich już powierzono pełnienie obowiązków na tych stanowiskach. Szkolenie specjalistyczne odbywa się zdalnie, a zajęcia są realizowane w formie warsztatów za pośrednictwem wideokonferencji. Pozwalają na to wprowadzone w tym roku przepisy w postaci dwóch Instrukcji Dyrektora Generalnego Służby Więziennej. (Instrukcja Nr 3/2020 z dnia 13 maja 2020 r. oraz Instrukcja Nr 5/2020 z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia czasowych rozwiązań w zakresie umożliwienia przeprowadzania szkolenia specjalistycznego dla oddziałowych działów ochrony Służby Więziennej, na terenie jednostek organizacyjnych Służby Więziennej, w których pełnią służbę).

Koncepcja programu szkolenia specjalistycznego wynika z zadań jakie realizuje funkcjonariusz działu ochrony na stanowisku oddziałowego. Szkolenie to oprócz przygotowania uczestników do pełnienia służby na stanowiskach oddziałowych działów ochrony, znacząco poszerzyło i utrwaliło wiedzę i umiejętności zawodowe. Program przewidywał doskonalenie sposobów działania w różnych sytuacjach, także we współdziałaniu z innymi działami służby. Jednym z podstawowych celów szkolenia było zastosowanie w praktyce nabytej wiedzy teoretycznej.

Podkreślić należy, że szkolenia specjalistyczne o takiej samej tematyce prowadzone były równolegle w OSSW w Suchej. Wszyscy mamy nadzieję, że szkolenie specjalistyczne oddziałowych po zakończeniu pandemii, odbywać się będzie już w formie skoszarowanej.

4  5  6


tekst: mjr Paulina Ryś-Gonera
zdjęcia: por. Jowita Szymocha