Kule 2
42-110 Popów

Tel.: 34 310 40 36
Fax: 34 310 36 53

Promocja podoficerska w OSSW w Kulach

promocja podoficerska 20120324 1688960579W dniu 23 marca 2012 r. w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach zakończyło się szkolenie zawodowe dla podoficerów Służby Więziennej. W uroczystej promocji uczestniczyli Dyrektorzy Okręgowi Służby Więziennej, którzy wręczyli akty nadania stopnia kaprala Służby Więziennej funkcjonariuszom pełniącym służbę w podległych im jednostkach organizacyjnych. Szczególnym gościem uroczystości był kpt. Krzysztof Stachera – Zastępca Komendanta Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu, do niedawna funkcjonariusz Ośrodka Szkolenia SW w Kulach. Bratnie służby reprezentowali Komendant Powiatowy Policji w Kłobucku nadkom. Andrzej Wystalski, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku mł. bryg. Zbigniew Desperak, Wojskowy Komendant Uzupełnień w Częstochowie ppłk Krzysztof Tarapacz, Zastępca Komendanta Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie bryg. Robert Łazaj. Nie zabrakło przedstawicieli władz samorządowych: wicestarosty Powiatu Kłobuckiego Pana Henryka Kiepury i wójta gminy Popów Pana Bolesława Świtały.
W promocji uczestniczyli także Dyrektor Zakładu Karnego w Herbach mjr Jan Skawiańczyk, Prezes Gminnej Spółdzielni w Popowie Pan Witold Grzeliński oraz ppor. Ewa Szczepkowska – były wykładowca OSSW w Kulach.  Duchowego wsparcia udzielił proboszcz parafii rzymsko-katolickiej w Wąsoszu ksiądz Krzysztof Jeziorowski.
Obecną edycję szkolenia zawodowego dla podoficerów ukończyło 109 funkcjonariuszy, w tym 6 posiadających stopień młodszego chorążego SW. Prymusem szkolenia został kpr. Marcin Matusiak z Zakładu Karnego w Wadowicach, który uzyskał średnią ocen 5,90. Tak wysokiej średniej ocen nie zdobył dotychczas żaden ze słuchaczy OSSW w Kulach! Drugą lokatę zajął kpr. Przemysław Stojański z Aresztu Śledczego w Krasnymstawie. Równorzędne trzecie miejsce uzyskali kpr. Rafał Fraszka z Zakładu Karnego w Sieradzu i kpr. Tomasz Głowacki z Zakładu Karnego w Kluczborku. Słuchacze ci otrzymali nagrody pieniężne i książkowe, a także upominki od Starosty Powiatowego w Kłobucku. Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Krakowie płk Krzysztof Trela życzył absolwentom, aby po latach służby, nawiązując do słów Naszego Papieża Jana Pawła II, mogli z dumą powiedzieć: Tu w Kulach wszystko się zaczęło…
Komendant OSSW w Kulach, mjr Jerzy Cyrulik pogratulował wszystkim słuchaczom ukończenia szkolenia oraz życzył sukcesów i dalszych awansów w służbie. Promocję zakończył występ zespołu artystycznego "Za…!" z Gimnazjum Nr 1 w Zawadach, pod kierownictwem Pani Izabeli Swatek.

Tekst: Grzegorz Walkiewicz
Foto: Krzysztof Lipka