Kule 2
42-110 Popów

Tel.: 34 310 40 36
Fax: 34 310 36 53

Kurs instruktorski systemu walki pałką teleskopową - SAJN

kurs instruktorski systemu walki palka teleskopowa 20120305 1245489807W dniach 02-03.03.2012 r. w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach odbyło się szkolenie z zakresu Taktyki Działań Interwencyjnych  przy użyciu pałki teleskopowej. Na zaproszenie Komendanta Ośrodka mjr Jerzego Cyrulika i ppor. Marcina Kaptacza zajęcia poprowadził Twórca Systemu SAJN (System walki pałka teleskopową), Prezes Polskiej Federacji Combat Kalaki Jan Nycek VIII Dan.
W szkoleniu wzięło udział ponad 70 funkcjonariuszy, którzy odbywają  szkolenie  zawodowe  na pierwszy stopień podoficerski specjalizacji ochronnej w Ośrodku w Kulach oraz kilkunastoosobowa grupa z Częstochowsko-Myszkowskiej Sekcji KRAV MAGA prowadzonej przez ppor. Marcina Kaptacza.
Celem szkolenia było zapoznanie się ze środkiem przymusu bezpośredniego jakim jest od 16 listopada 2010r. na mocy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości pałka teleskopowa, a także przedstawienie taktyki działań w pomieszczeniach charakterystycznych dla jednostek penitencjarnych. Zostały omówione dokładnie uciski, pchnięcia, uderzenia, aby stosowanie pałki było bezpieczne a zarazem skuteczne i zgodne z obowiązującymi aktami prawnymi w Służbie Więziennej.
Czwórka funkcjonariuszy z rąk mistrza Jana Nycka w dniu 03.03.2012r. uzyskała Licencje Instruktorskie nadane przez Polska Federację Combat Kalaki z zakresu działań interwencyjnych przy użyciu pałki teleskopowej.  Wyróżnieni funkcjonariusze to:
- ppor. Marcin Kaptacz
- ppor. Zbigniew Szkopiak
- ppor. Robert Pindych
- st.kpr. Rafał Rassek
Jan Nycek był pełen uznania  dla  szkoleniowców Ośrodka Szkolenia  Służby Więziennej w Kulach za ich fachowość i profesjonalne wyszkolenie oraz za otwartość, która przełoży się w przyszłości na dalszą współpracę.

Tekst: Marcin Kaptacz
Foto: Krzysztof Lipka