Kule 2
42-110 Popów

Tel.: 34 310 40 36
Fax: 34 310 36 53

Promocja Podoficerska w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach

promocja podoficerska 20111217 1973669241W dniu 15 grudnia 2011 r. w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach odbyła się kolejna Promocja Podoficerska. W uroczystości uczestniczył Dyrektor Okręgowy SW w Katowicach płk Mirosław Gawron, Dyrektor Okręgowy SW w Krakowie płk Krzysztof Trela, Komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu płk Danuta Kalaman, były Komendant Ośrodka Doskonalenia Kadr SW w Kulach płk Eugeniusz Trzepizur, przedstawiciel Dyrektora Okręgowego SW w Opolu mjr Leszek Czereba, dyrektor Zakładu Karnego w Herbach mjr Jan Skawiańczyk, kierownik Oddziału Zewnętrznego w Wąsoszu Górnym kpt. Piotr Dębowski, Starosta Powiatu Kłobuckiego Pan Roman Minkina, Wójt Gminy Popów Pan Bolesław Świtała. Nie zabrakło przedstawicieli zaprzyjaźnionych służb mundurowych. W promocji uczestniczył Komendant Powiatowy Policji w Kłobucku nadkom. Andrzej Wystalski, Komendant Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie st. bryg. Marek Chmiel, Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku st. kpt. Robert Ladra. Jak zawsze, w promocji uczestniczył Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej w Wąsoszu Górnym ksiądz Krzysztof Jeziorowski.
Szkolenie ukończyło 110 słuchaczy. Prymusem szkolenia został mł. chor. Grzegorz Iwaneczko z Zakładu Karnego w Raciborzu, dwie drugie lokaty uzyskali kpr. Kamil Kalista z Aresztu Śledczego w Sosnowcu i  kpr. Łukasz Wantuch z Zakładu Karnego w Tarnowie. Słuchacze ci otrzymali nagrody pieniężne i książkowe, a także upominki od lokalnych władz samorządowych. Słuchacze tej edycji szkolenia aktywnie włączyli się w organizację wielu przedsięwzięć. Uczestniczyli w programie szerzenia idei hospicyjnej ,,Pola nadziei’’, współorganizowali spotkanie mikołajkowe dla dzieci z przedszkola i szkoły podstawowej z Wąsosza Górnego, włączyli się w akcję honorowego oddawania krwi. Pięcioro słuchaczy: mł. chor. Grzegorz Iwaneczko, mł. chor. Marcin Sobotko i kpr. Sebastian Bajer z ZK w Raciborzu, mł. chor. Roksana Karnicka z ZK Jastrzębie Zdrój i mł. chor. Małgorzata Szatan z ZK w Lublińcu, pod kierunkiem wykładowców OSSW w Kulach, opracowało materiał edukacyjny z zakresu ratownictwa przedmedycznego. Za  zaangażowanie i wzorową postawę w trakcie szkolenia wyróżnienia otrzymało ogółem 29 słuchaczy.   
Komendant Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach mjr Jerzy Cyrulik pogratulował wszystkim słuchaczom ukończenia szkolenia i życzył im awansów w służbie.
Zwracając się do słuchaczy, Komendant COSSW w Kaliszu płk Danuta Kalaman wyraziła nadzieję spotkania się z dzisiejszymi absolwentami w Centralnym Ośrodku Szkolenia SW w Kaliszu, podczas szkolenia dla oficerów i chorążych. Podziękowała także za zaproszenie na promocję, ponieważ podoficerowie są jej szczególnie bliscy. Stwierdziła, że wielu funkcjonariuszy kadry dydaktycznej z Kul zaczynało swoją służbę od stanowisk podoficerskich i nie sądziło, że w przyszłości będą uczyć rzemiosła więziennego innych. Wystąpienie Pani Komendant zostało serdecznie i z sentymentem przyjęte, bo przecież nie tak dawno Pani płk Danuta Kalaman była komendantem Ośrodka Szkolenia w Kulach…
W promocji uczestniczyli także uczniowie z klasy o kierunku ogólnopolicyjnym Liceum Ogólnokształcącego w Kłobucku. Przed uroczystością zostali zapoznani z zasadami szkolenia zawodowego funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz szkolenia realizowanego w OSSW w Kulach. Obejrzeli także prezentację dotyczącą przebiegu aktualnego szkolenia. Być może, któryś z uczniów zechce w przyszłości zostać więziennikiem…   
Wszystkim słuchaczom gratulujemy, życzymy sukcesów w służbie i mamy nadzieję, że pobyt w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach zachowają w życzliwej pamięci...

Tekst: Grzegorz Walkiewicz
Foto: Krzysztof Lipka