Kule 2
42-110 Popów

Tel.: 34 310 40 36
Fax: 34 310 36 53

Czworonożni goście w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach

czworonozni goscie w ossw w kulach 1 20110511 1537751631W dniu 10 maja 2011 r. słuchacze odbywający szkolenie zawodowe dla podoficerów SW w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach byli uczestnikami nietypowych zajęć. W Ośrodku pojawili się czworonożni goście: Nylon i Naf – psy specjalne z Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim. Swoich pupili przywieźli przewodnicy psów: st. sierż. sztab. Janusz Zimny i plut. Grzegorz Rejniak. Oprócz nich do Ośrodka zawitali funkcjonariusze z Zakładu Karnego w Czarnem: ppor. Adam Borysewicz – kierownik działu szkolenia przewodników i tresury psów służbowych oraz por. Marcin Kulig – instruktor i lekarz weterynarii tegoż działu.
Funkcjonariusze z Zakładu Karnego w Czarnem zaprezentowali wykład na temat sposobów wykorzystania psów w służbie. Omówili metody i sposoby przemycania i ukrywania przedmiotów niebezpiecznych i niedozwolonych, stosowane przez osadzonych. Szczególną uwagę zwrócili na sposoby przemycania narkotyków na teren jednostki oraz ich rodzaje. Omówili rolę psów specjalnych w wykrywaniu substancji niedozwolonych oraz możliwości wykorzystania psów służbowych i specjalnych w codziennej służbie.    
Przedstawili także rodzaje szkoleń dla przewodników i psów, zasady i sposoby tresury psów wykorzystywanych w służbie, zasady doboru psów do służby i zadania ich opiekunów – przewodników. Zaprezentowali także filmy instruktażowe dotyczące szkoleń i możliwości wykorzystania psów do realizacji różnorakich zadań.
I wreszcie swoje umiejętności zaprezentowali czworonożni goście. Nylon i Naf bezbłędnie wykryli paczki, w których ukryte były narkotyki. Po wykonanym zadaniu pieski otrzymały od swych opiekunów nagrodę, bo jest to element tresury. Pokaz wykrywania narkotyków wzbudził zainteresowanie nie tylko słuchaczy, ale także funkcjonariuszy i pracowników zatrudnionych w Ośrodku Szkolenia.
Dzięki takim zajęciom słuchacze uzyskują nie tylko wiedzę teoretyczną, ale mają możliwość praktycznego poznania umiejętności  czworonożnych przyjaciół, którzy także pełnią służbę.

Tekst: Grzegorz Walkiewicz
Foto: Krzysztof Lipka