Kule 2
42-110 Popów

Tel.: 34 310 40 36
Fax: 34 310 36 53

Promocja Podoficerska w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach

promocja podoficerska 01042011 r 20110402 1029399556Pod nowym kierownictwem, w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach odbyła się w dniu 1 kwietnia 2011 r. (to wcale nie prima aprilis!...) kolejna Promocja Podoficerska. W uroczystości uczestniczyli dyrektorzy okręgowi, dyrektorzy jednostek podstawowych, przedstawiciele władz samorządowych z Kłobucka, Lublińca i Popowa, władz kościelnych, Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa, zaprzyjaźnionych służb mundurowych.


W promocji uczestniczyli także: aktualny komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu, a były komendant Ośrodka Szkolenia SW w Kulach, płk Danuta Kalaman i były komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia w Kaliszu, płk Jan Hernik. Dla przedstawicieli lokalnych władz, uroczystość była okazją do podziękowania płk Danucie Kalaman za dotychczasową współpracę i pogratulowania mjr Jerzemu Cyrulikowi powołania na stanowisko komendanta OSSW w Kulach. Wolę współpracy z Ośrodkiem Szkolenia w Kulach wyrazili uczestniczący po raz pierwszy w promocji, przedstawiciele Starostwa Powiatowego z Lublińca.
Szkolenie ukończyło 111 słuchaczy. Prymusem szkolenia został kpr. Przemysław Domański z Zakładu Karnego w Wojkowicach, drugą lokatę uzyskał mł. chor. Michał Sarnek z Zakładu Karnego w Nowym Sączu, natomiast trzecie miejsce zdobył kpr. Michał Śmieja z Aresztu Śledczego w Dzierżoniowie. Słuchacze ci otrzymali nagrody pieniężne i książkowe, a także upominki od Wójta Gminy Popów, Starosty Powiatowego w Lublińcu oraz przedstawiciela NSZZFiPW.
Komendant OSSW w Kulach, mjr Jerzy Cyrulik pogratulował wszystkim słuchaczom ukończenia szkolenia i życzył im, aby szczęściem promocji podzielili się z najbliższymi. Zwracając się do słuchaczy, Komendant COSSW w Kaliszu płk Danuta Kalaman wyraziła nadzieję spotkania się z dzisiejszymi absolwentami w Centralnym Ośrodku Szkolenia w Kaliszu, podczas szkolenia dla oficerów.
Wszystkim słuchaczom gratulujemy, życzymy sukcesów w służbie i rychłych awansów!...

Tekst: Grzegorz Walkiewicz
Foto: Krzysztof Lipka